Standardy a certifikace

Our principles
Zabezpečená síť je vybudována na silné základně
Jsme přesvědčeni, že důvěru zákazníků je třeba si zasloužit a není samozřejmostí. Zajištění integrity veškerých údajů, se kterými manipulujeme, stejně jako zabezpečení naší globální sítě, jsou středobodem všech našich aktivit. Zpracováváme vysoce citlivé informace o zákaznících a zodpovědnost za jejich ochranu bereme velmi vážně. Proto považujeme za nutné se neustále ujišťovat, že naše bezpečnostní postupy a řídicí postupy jsou skutečně komplexní.
Propojujeme největší světové společnosti a vládní agentury s tisíci jejich dodavatelů po celém světě. a naopak. Jsme si toho vědomi a víme, že úspěch naší sítě začíná její důvěryhodností, dostupností a integritou. Tyto hodnoty jsou zakotveny v naší firemní kultuře a postupech.
ISO 27001
Mezinárodně uznávaný rámec osvědčených postupů v rámci systémů pro správu bezpečnosti informací (ISMS) a soubor činností pro řízení rizik týkajících se bezpečnosti informací.
Rámec ISMS nám umožňuje efektivně řešit rizika spojená se zabezpečením informací a zajišťuje, aby byla naše bezpečnostní opatření přizpůsobena neustále se měnícím bezpečnostním hrozbám, zranitelným místům a následkům, kterým může být naše společnost vystavena. Certifikaci ISO vyžadujeme u sebe, ale také od partnerských datových center jako důkaz dodržování přísných kontrolních mechanismů a postupů.
Další informace
ISAE 3402
Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky (ISAE) No. 3402. Standard ISAE 3402 byl vydán Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), která je součástí Mezinárodní federace účetních (IFAC). Společnost Tungsten Network tento standard zavedla v roce 2011.
Existují dva typy hlášení servisního auditora: Hlášení typu 1 popisuje stav kontrolních mechanismů společnosti v konkrétním okamžiku. Hlášení typu 2 zahrnuje nejen popis kontrolních mechanismů společnosti, ale také podrobné testování kontrolních mechanismů společnosti po dobu nejméně šesti měsíců. Společnost Tungsten Network se zavázala provádět audit ISAE 3402 typu 2 každý rok. Pokud jste zákazníkem nebo třetí stranou se stávající dohodou o mlčenlivosti, můžete požádat kontaktní osobu ve společností Tungsten Network o kopii tohoto hlášení.
Další informace
Cyber Essentials
Akreditace Cyber Essentials potvrzuje, že jsou zavedeny protokoly kybernetické bezpečnosti a ovládací prvky, které chrání proti kybernetickým útokům.
Jedná se o povinnou akreditací pro dodavatele zakázek pro britskou vládu, které s sebou nesou manipulaci s osobními údaji a poskytování určitých produktů a služeb ICT. Cyber Essentials umožňuje společnosti Tungsten Network splňovat rámec PEPPOL.
Další informace
TrustWeaver
Služba TrustWeaver-Verified posuzuje klíčové aspekty dodržování evropských předpisů o daních z přidané hodnoty, které je součástí našich služeb elektronické fakturace.
Garantuje, že v reálném čase ověřujeme všechny místní nepřímé daňové povinnosti a obchodní legislativu. Tato známka důvěryhodnosti také garantuje, že naše dodržování osvědčených postupů bylo posouzeno odborníky společnosti TrustWeaver s kladným výsledkem. Známku důvěryhodnosti TrustWeaver-Verified mohou na svých webových stránkách a v dokumentaci používat pouze ti poskytovatelé služeb, kteří úspěšně splnili požadavky programu.
Další informace
G-Cloud
G-Cloud (Government Cloud Computing) je program vlády Velké Británie, který propaguje používání cloudových výpočetních služeb napříč všemi orgány vlády. Tato iniciativa se zaměřuje na potenciál ekonomického růstu přinášený cloudovými výpočetními službami, přičemž těží ze schopnosti cloudu šetřit náklady a jeho flexibility při vytváření efektivnějších a dostupnějších způsobů dodávky služeb.
Tento program vyžaduje, abychom provedli vlastní interní certifikaci a poskytli důkazy o dodržování 14 principů cloudové bezpečnosti, které jsou součástí kontroly kvality v rámci přístupového procesu rámce G-Cloud. Pokud vyšetřování odborníků platformy G-Cloud odhalí záměrné porušení záruk poskytnutých některým z dodavatelů, může být takový dodavatel vyloučen z rámce G-Cloud.

Dodržujeme 14 principů bezpečnosti cloudového rámce G-Cloud a úspěšně jsme prošli přístupovým procesem. 14 principů bezpečnosti cloudu najdete zde. Podrobnosti o našem uvedení na seznamu digitálního trhu najdete zde.

Další informace
PEPPOL
Síť PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online, Celoevropské veřejné zakázky online) umožňuje vládním organizacím a soukromým společnostem výměnu obchodních dokumentů pomocí celoevropské výměnné sítě.
PEPPOL je standardizované propojení přes síť určené k elektronickému objednávání, fakturování a doručování.

PEPPOL také umožňuje přístup do své sítě prostřednictvím akreditovaných „přístupových bodů“. Přístupové body napojují uživatele na síť PEPPOL a provádějí výměnu elektronických dokumentů na základě specifikací PEPPOL. Odběratelé i dodavatelé si mohou vybrat jedinečného poskytovatele přístupového bodu pro připojení ke všem účastníkům, kteří již na síti PEPPOL jsou. („Připojte se jednou, připojte se ke všem“).

Systém Tungsten Network prošel procesem akreditace, aby se zajistilo, že splňujeme specifikace Peppol, a byl schválen jako certifikovaný přístupový bod Peppol.

Další informace
Chorus
Evropská komise podle směrnice 2014/55/EU vyžaduje, aby veškerá veřejná administrativa přijímala fakturaci v nepapírové podobě předkládanou ve specifických formátech definovaných podle EN (Evropská norma).
Francie tuto směrnici zohlednila vytvořením brány Chorus Pro a stanovila fáze pro její přijetí.
  • Leden 2017 – brána Chorus povinná pro faktury B2G od společností s více než 5 000 zaměstnanci a zisky nad 2 mil. eur
  • Leden 2018 – rozšířeno na společnosti s více než 250 zaměstnanci nebo zisky nad 1,5 mil. eur
  • Leden 2019  – rozšířeno na malé a střední společnosti
  • Leden 2020  – mikropodniky

Dokážeme dodávat faktury v požadovaném formátu.

Společnost Tungsten Network si klade za cíl odstranit problémy z vašeho cyklu fakturace a proplácení a při jejich zavedení vytvoří spojení se všemi bránami ve veřejném sektoru v oblasti EU.

Pokud chcete získat podrobnější informace nebo radu, obraťte se na nás.

Další informace
Naplánujte si konzultaci zdarma

Vybudovali jsme největší síť pro obchodní transakce dodržující předpisy na světě, která pomáhá globálním podnikům na cestě k výkonu světové úrovně.

Vydejte se na cestu ještě dnes!

Obraťte se na nás