Vítejte v systému elektronické fakturace pro společnost Mondelēz International

Společnost Mondelēz International uzavřela partnerství se společností Tungsten Network,
aby společně nabídly dodavatelům jednodušší způsob odesílání faktur

Podporujeme vás během celého procesu

Na základě zkušeností za více než desítku let jsme sestavili rozsáhlý soubor často kladených dotazů a dokumentů, které vám pomohou při každém kroku

 • Evropa: Průvodce elektronickou fakturací společnosti Mondelēz International pro prodejce
 • Severní Amerika: Průvodce elektronickou fakturací společnosti Mondelēz International pro prodejce
 • Podpora služby Tungsten Network
 • CPO Message on E-invoicing

Registrační otázky

 • Aby mohli kupující i prodávající odesílat a přijímat elektronické faktury prostřednictvím služby Tungsten, musí být oba členy služby Tungsten Network.

  Mnozí vaši zákazníci již možná členy této sítě jsou. Do 24 hodin od okamžiku, kdy se ke službě Tungsten Network připojíte, můžete již faktury zákazníkům odesílat.

 • Zanedlouho se bude jednat o primární způsob, kterým společnost Mondelēz International přijímá faktury doručené dodavateli.

 • Ano, součástí procesu registrace je povinnost přijmout požadované stanovené standardní podmínky. Jakmile se tak stane, očekává společnost Mondelēz International, že přestanete zasílat papírové faktury (v případě přijetí budou zamítány) a všechny faktury budete odesílat prostřednictvím služby Tungsten.

 • Yes, regardless of the solution you choose, you will be required to accept Tungsten Network’s terms and conditions.

 • Ano. Společnost Mondelēz International se aktivně snaží eliminovat zpracování papírových faktur, abychom tak mohli naplno využívat výhod, které elektronická fakturace přináší nám i našim dodavatelům. Ke dni 2018 se používání elektronické fakturace Tungsten zařadí mezi formální kritéria výběru pro prodejce, které společnost Mondelēz International využívá. Ačkoli to nezbytně nepovede k bezprostřednímu vyloučení prodejců nesplňujících podmínky, očekáváme, že takoví prodejci budou postupem času nevyhnutelně znevýhodněni.

 • Společnost Tungsten Network poskytuje společnostem na celém světě řešení elektronické fakturace, analytická řešení a řešení pracovních postupů. Podrobnější informace o našich produktech a službách najdete na našich webových stránkách.

 • Pokud chcete začít využívat službu Tungsten Network, stačí se nyní jen zaregistrovat pomocí registračního klíče nebo čísla TN, které vám poskytl zákazník. Po registraci získají všichni dodavatelé využívající tuto možnost automaticky 52 bezplatných transakcí. Při prvním výročí (po uplynutí jednoho roku od registrace) vám účet opět bez poplatku navýšíme na 52 bezplatných faktur, které můžete využít během následujících 12 měsíců.

  Pokud jste se zaregistrovali v jedné z níže uvedených zemí a máte v úmyslu faktury ukládat v archivu faktur Tungsten za účelem vrácení daní, musíte informovat příslušný místní daňový úřad. Společnost Tungsten dává k dispozici standardní znění tohoto oznámení, které můžete využít. Odkaz na kopii šablony oznámení vám bude zaslán e-mailem.

  Belgie
  Kanada
  Česká republika
  Dánsko
  Francie
  Maďarsko
  Irsko
  Itálie
  Lucembursko
  Nový Zéland
  Norsko
  Jižní Afrika
  Španělsko

 • Ne. Další software ani hardware se NEVYŽADUJE. K odesílání elektronických faktur prostřednictvím služby Tungsten Network potřebujete pouze připojení k internetu.

 • Minimální požadavky na operační systém jsou následující: OS Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux nebo Mac 9.2*.

  Minimální požadavky na prohlížeč jsou následující: Verze 9 prohlížeče Internet Explorer a nejnovější verze prohlížečů Firefox, Chrome, Safari a Opera.

 • Faktury můžete odesílat přímo z účetního systému v jakémkoli formátu, který si zvolíte. K tomu je třeba, abyste se stali dodavatelem integrovaných řešení společnosti Tungsten Network. Pokud to chcete udělat, obraťte se přímo na společnost Tungsten na čísle +44 (0)870 165 7420. Společnost Tungsten má také místní čísla v následujících zemích:

  Země Místní číslo
  Oblast Asie a Tichomoří +60 (3) 9207 7800
  Belgie +32 (0)24 031 011
  Dánsko +45 808 858 18
  Finsko +358 (0)800 118 871
  Francie +33 (0)1707 081 00
  Německo +49 (0)69 2222 20290
  Irsko +353 (0)1 247 7709
  Itálie +39 02360 06340
  Mexiko +52 (55) 3098 7625
  Nizozemsko +31 (0)207 121 385
  Norsko +47 800 149 34
  Portugalsko +351 (0)800 860007
  Španělsko +34 914 141 472
  Švédsko +46 (0)85 057 8418
  Švýcarsko +41 (0)44 580 1491
  Velká Británie +44 (0)870 165 7420
  Spojené státy +1 (770) 698 1420
 • Jakmile se zapojíte do sítě, společnost Tungsten vám bez dalších poplatků umožní posílat elektronické faktury také dalším zákazníkům z řad kupujících zapojeným do sítě. Kliknutím na možnost Propojení se zákazníky v dodavatelském portálu můžete jednoduše najít další kupující.

 • Ano, používáním služby Tungsten Network zajistíte, že vám budeme platit včas i nadále.

 • Na vaše aktuální termíny a podmínky nebude mít elektronická fakturace žádný dopad.

 • Jakmile budete připraveni provádět transakce prostřednictvím služby Tungsten Network, společnost Mondelēz International již nebude papírové faktury přijímat. Pokud budete papírové faktury zasílat i nadále, mohlo by to mít za následek významné prodlevy plateb.

 • Můžete vstoupit na zabezpečený portál Tungsten Network a vytvářet faktury online pomocí možnosti Webový formulář. Nevyžaduje se instalace žádného softwaru. Potřebujete pouze připojení k internetu a standardní prohlížeč.

 • Ne. Elektronické soubory doručené přímo od dodavatelů nejsou v souladu s podnikovými procesy společnosti Mondelēz International. Využíváním integrovaného řešení od společnosti Tungsten Network získáte možnost odesílat faktury elektronicky.

 • Ne. Snímek faktury ani možnost stáhnout příslušné údaje v pevném formátu, nejsou v souladu s podnikovými procesy společnosti Mondelēz International. Společnost Mondelēz International bude faktury od dodavatelů přijímat pouze prostřednictvím platformy Tungsten Network.

 • Řiďte se požadavkem ohledně data uvedeným na pozvánce k registraci, kterou jste obdrželi při komunikaci od společnosti Mondelēz International. Po tomto datu již společnost Mondelēz International nebude přijímat papírové faktury. Služba Tungsten Network je kompatibilní s jakýmkoli vstupním datovým formátem, abyste se mohli připojit k síti a odesílat faktury. Až budete připraveni používat nový software, jednoduše informujte společnost Tungsten Network o změnách datového výstupu a společnost provede všechny úpravy nezbytné k zajištění hladkého převodu a nepřerušovaného doručení faktury.

Obecné dotazy

 • Nedávný průzkum mezi zákazníky společnosti Tungsten ukázal následující:

  Vnímání výhod před a po zapojení dodavatele do služby Tungsten Network Výhody očekávané před zapojením do TN Výhody získané po zapojení do TN
   Lepší vykazování a zajištění souladu 12,9% 72,1%
  Omezení výjimek a problémů 19,7% 74,1%
  Předvídatelnější platba 31,7% 78,7%
  Lepší produktivita 5,3% 68,3%
  Méně dotazů na zákazníka 17,7% 71,3%
  Nižší provozní náklady 7,0% 57,2%
  Rychlejší garantované doručení faktury 40,8% 76,4%
  Rychlejší platba 37,6% 72,6%
  Potvrzené doručení 36,1% 81,8%

  Klikněte sem a navštivte naši stránku výhod.

 • Na základě objemu faktur, které odešlete, a počtu obchodních partnerů, se kterými jste do služby Tungsten Network registrováni, vám mohou využíváním služby vzniknout určité náklady. Společnost Mondelēz International za účast v síti rovněž platí poplatek. Věříme, že souvisejícími výhodami elektronické fakturace a zrušením papírových faktur se náklady nejen kompenzují, ale také vyplácejí.

  Kliknutím sem zvolíte integrované řešení

  Kliknutím sem zvolíte řešení přes webové formuláře 

 • Společnost Mondelēz International nepokrývá dodavatelské náklady na vytváření papírových faktur, nebude proto hradit ani náklady na jejich elektronické zasílání. Elektronické řešení je však pro většinu podniků z hlediska nákladů úspornější. Kromě finanční úspory získáte také výhody okamžitého odeslání faktury, potvrzení doručení faktury a možnost sledování stavu 24/7 faktury a vykazování.

 • Služba Tungsten není platební platforma.Společnost Mondelēz International bude nadále používat aktuální platební metodu.

 • Ne, společnost Mondelēz International očekává, že jakmile obdržíte toto oznámení, měli byste začít všechny faktury odesílat prostřednictvím služby Tungsten a další papírové faktury by se již neměly zasílat (v případě zaslání se budou odmítat). Důvodem je zabránit možné duplikaci.

 • Ne, přesný stav svých odeslaných faktur byste měli zjišťovat v oddílu aktualizací Stav faktur na účtu v portálu Tungsten. Klikněte sem

  • Odesláno: Vaše faktura čeká na ověření systémem Tungsten.
  • Přijato: Vaše faktura prošla ověřením systému Tungsten – oddělení účetních pohledávek společnosti Mondelēz International fakturu dosud neobdrželo
  • Zamítnuto: Vaše faktura neprošla ověřením systému Tungsten – než zadáte žádost o podporu, zkontrolujte nejčastější chyby (např. rámec objednávky)
  • Doručeno: Vaše faktura je připravena k odeslání oddělení účetních pohledávek společnosti Mondelēz International
  • Přijato: Vaše faktura byla zadána do systému oddělení účetních pohledávek společnosti Mondelēz International – bude ověřena její správnost a bude zpracována
  • Odmítnuto: Vaše faktura neprošla ověřením oddělení účetních pohledávek společnosti Mondelēz International a byla odmítnuta – informace o odmítnutí vám společnost Mondelēz International zašle e-mailem
  • Schváleno: Vaše faktura byla odeslána
  • Zaplaceno: Vaše faktura byla proplacena
  • Výjimka: Vaši fakturu vyšetřuje společnost Mondelēz International – můžete být kontaktováni kvůli opravě/dobropisu
 • Přístup ke službě Tungsten, včetně webového formuláře, podmiňuje trojí ověření přihlašovacích údajů. Kromě toho je každá relace chráněna standardním 128 bitovým šifrováním SSL za využití serverových certifikátů třídy 3 společnosti Verisign. Po vytvoření se faktura uloží do zabezpečeného archivu, kde ji chrání nejmodernější bezpečnostní opatření podléhající každodennímu testování.

  To znamená, že ke stránce se mohou připojit pouze oprávnění uživatelé a jakmile k připojení dojde, veškerá komunikace je soukromá a data jsou zcela zabezpečena.

 • Spolupráce mezi vámi a vaším zákazníkem bude pokračovat ve stejném jazyce. Měli byste mu nadále zasílat faktury ve stejném jazyce, jaký normálně používáte.

  Pokud se chcete obrátit na podporu, volejte na číslo +44 (0) 870 165 7430. Podporu v nizozemštině, francouzštině, italštině, portugalštině a španělštině získáte na některém z níže uvedených místních čísel:

  Belgie + 32 2403 1012
  Francie + 33 1707 08109
  Německo + 49 6922 2220 293
  Irsko + 35 3124 77710
  Itálie + 39 0236 006 341
  Mexiko +52 (55) 3098 7625
  Nizozemsko + 31 2071 21386
  Portugalsko + 35 1800 814 549
  Španělsko + 34 9141 41473
  Velká Británie + 44 8701 657 430
  Spojené státy + 1 877 752 0900

  Upozorňujeme, že tato čísla jsou vyhrazena pouze pro dotazy týkající se podpory k elektronické fakturaci Tungsten. Dotazy týkající se plateb směřujte i nadále na své stávající kontakty z řad zákazníků.

 • You need to contact Mondelēz global email account [email protected]

Stávající zákazníci

  • Protože společnost Mondelēz International přílohy povoluje, přejděte do části „Fakturace“ a vyberte možnost „Faktury čekající na přílohy“
  • Vyhledejte příslušnou fakturu zadáním čísla faktury do pole vyhledávání nebo roztřiďte tabulku „Faktury čekající na přílohy“ podle různých nadpisů jednotlivých sloupců
  • Ve sloupci „Nahrát“ zaškrtněte povolené typy souborů
  • Kliknutím na možnost „Vybrat“ přidejte z počítače soubory, které chcete připojit
  • Přílohy vidíte ve sloupci „Počet příloh“
  • Vystavujte faktury s přílohami, abyste nás upozornili, že jsou připraveny ke zpracování, zaškrtněte políčka u příslušných faktur a klikněte na tlačítko „Uvolnit“
  • Jste omezeni maximální počtem 3 příloh na jednu fakturu, přičemž přílohy musí být ve formátu tiff
  • Pokud máte faktury čekající na přílohy, budete mít na připojení příloh 24 hodin, než bude faktura automaticky odeslána
 • Ne, aby se zabránilo vzniku duplicitních faktur. Samotný systém neumožňuje zadat stejné číslo dvakrát.

 • Ano, stačí zadat vhodné datum. Datum v budoucnu však není možné zadat.

 • V záhlaví faktury zadávejte do pole objednávky vždy pouze jednu objednávku. Další objednávky uvádějte dále na faktuře – každou objednávku na příslušný samostatný řádek, např.:

  • Řádek 1: první objednávka, popis příslušné dodávky/služby/zboží
  • Řádek 2: druhá objednávka, popis příslušné dodávky/služby/zboží
  • Řádek 3: třetí objednávka, popis příslušné dodávky/služby/zboží
 • Když se dodavatel nebo nakupující zaregistruje do portálu Tungsten, musí jmenovat správce – údaje o správci najdete kliknutím na položku „Můj účet“ a poté kliknutím na položku „Můj profil“. Informace se zobrazí ve spodní části obrazovky.

  Právě správce může přidávat nové uživatele a upravovat přístupová práva.

 • Systém Tungsten si pamatuje všechna čísla faktur, které jste společnosti Mondelēz International zaslali. Vy i společnost Mondelēz International jste tím chráněni před odesíláním duplikátů. Proto by vaše faktura měla mít vždy jedinečné číslo, přijato bude například 1/2013 a 1/2014.

  1. Vaše objednávka byla vytvořena během posledních 24 hodin. Systém je naprogramován tak, aby všechny nové objednávky zkopíroval jednou denně a poté je během noci odeslal na portál Tungsten. Mezi řízením vztahů s uživateli a portálem Tungsten neexistuje průběžné spojení, všechny kopie objednávek se proto na profilech dodavatelů společnosti Tungsten objeví o 24 hodin později.
  2. Došlo k reálnému problému s mapováním. V tomto případě se obraťte na podporu společnosti Tungsten, aby problém nechala opravit, a spojte svou společnost se správným subjektem.