Často kladené dotazy

V čem se služba elektronické fakturace společnosti Tungsten Network liší od ostatních řešení?

Tungsten Network je poskytovatel služby, ne jen technologická společnost. Naše služba zahrnuje:

Globální řešení: Služba Tungsten Network umožňuje organizacím po celém světě, aby si elektronicky vyměňovaly faktury. Organizace mohou využívat výhod přeshraniční fakturace, mezinárodní registrace dodavatelů a zákaznické podpory.

Odborná implementace: Společnost Tungsten poskytuje netradiční řešení, což znamená, že nemusíte instalovat žádný další hardware ani software. Naše řešení využívá již fungující procesy a technologie za pomoci stávajících datových formátů.

Tým služby Tungsten Network pro implementaci a mapování zajistí správu integrace se stávajícími účetními systémy vašich zákazníků a dodavatelů. Služba Tungsten Network podporuje několik tisíc různých formátů včetně všech hlavních systémů ERP a účetních systémů.

Osvědčený postup registrace dodavatelů: Úspěšná kampaň na elektronickou fakturaci vyžaduje vysokou míru účasti dodavatelů. Společnost Tungsten Network spolupracuje s odběrateli na řízení jejich kampaní na registraci dodavatelů prostřednictvím vyhrazeného týmu, který využívá zkušeností a osvědčených postupů k aktivní registraci vašich dodavatelů. Tento tým je mezinárodní, takže zákazníci získávají podporu ve svém rodném jazyce a s ohledem na místní podnikatelské prostředí.

„Zapojení dodavatelů pro nás vždy bylo kriticky důležitou otázkou. Je jasné, že pokud by součástí sítě nebyla převážná většina našich dodavatelů, celý projekt by bylo obtížné obhájit. Zaznamenali jsme ovšem tak vysokou míru registrací dodavatelů, že předčila naše očekávání.“ Computacenter.

Konzultační program a správa kontaktů se zákazníky: Vyhrazený tým pro správu programu působící v rámci služby Tungsten Network pomáhá při správě nastavení programu a s využitím zkušeností v oblasti osvědčených postupů zajišťuje jeho úspěšné spuštění. Náš tým správy účtů s vámi spolupracuje při dosahování nových cílů a nabízí vám nové služby pro optimalizaci efektivity a úspory nákladů.

Řešení prospěšné pro životní prostředí: Odstraňte papír ze svých procesů a omezíte uhlíkovou stopu svého podnikání. Digitální řešení jsou finančně stabilnější a přívětivější k životnímu prostředí.

Co je služba Tungsten Network?

Síť pro společnosti Tungsten Network pro elektronickou fakturaci byla založena v roce 2000. Společnost Tungsten Network zrychluje pro své zákazníky celosvětový obchod prostřednictvím služeb:

 • Tungsten Network: Elektronická fakturace pro propojené dodavatelské řetězce
 • Tungsten Network Analytics: Informace v reálném čase pro lepší rozhodování při nákupu
 • Tungsten Network Early Payment: Financování dodavatelského řetězce pro růst podniku
 • Tungsten Network Workflow: Automatické přiřazování objednávek, služba stavu faktury a další
Mohu ke svému účtu přidat spolupracovníky?

Ano. Přejděte na kartu „Můj účet“ > „Uživatelé“ > „Zobrazit uživatele a jejich práva“. Odtud máte možnost přidávat nové uživatele, definovat funkce jejich účtu a podle potřeby převádět správcovská práva.

Mohu se spojit s více než jedním odběratelem?

Ano, vaše členství ve službě Tungsten Network zahrnuje vícečetná propojení.

Mohu své faktury smazat?

Ano, ale nedoporučujeme to, protože tím smažete také datový balík odběratele a vzniknou zmatky. Nejpraktičtější je vystavit dobropis (prostřednictvím stránky „Vytvořit fakturu“), který reflektuje chybnou fakturu, čímž tuto fakturu fakticky zrušíte.

Mohu svoji fakturu upravovat i po úspěšném odeslání?

Ne. V tomto případě je třeba vystavit samostatný dobropis (prostřednictvím stránky „Vytvořit fakturu“), která reflektuje chybnou fakturu, čímž tuto fakturu fakticky zrušíte. Poté je třeba, abyste vystavili fakturu novou, s opravenými fakturačními údaji.

Přijímá společnost Tungsten Network jako formu platby kreditní karty American Express?

Ano. Ať už nakupujete transakce Tungsten Network, nebo účtujete, můžete u společnosti Tungsten použít kartu American Express. Při platbě stačí vybrat „Amex“ jako „Typ karty“ a pokračovat běžným způsobem.

Přijímá společnost Tungsten Network jako formu platby bankovní převody (BACS)?

Integrovaní dodavatelé mohou účtovat prostřednictvím BACS. Jednoduše přejděte na kartu Moje společnost > Údaje o společnosti > Váš účet Tungsten a klikněte na ZAPLATIT. Budete pak moci postupovat přes jednotlivé volby a získáte nezbytné údaje pro platbu bankovním převodem.

Dodavatelé webových formulářů, kteří si chtějí koupit transakce Tungsten Network, nemohou při platbě použít bankovní převod a musejí platit debetní nebo kreditní kartou.

Jak si mohu stáhnout hlášení o svých fakturách?

Zprávy o fakturách si můžete vytvořit a stáhnout pomocí možností uvedených v části „Hlášení“ v nabídce v záhlaví. Možnosti hlášení pro odeslané a přijaté faktury se pro dodavatele a odběratele liší. Zde máte možnost vytvářet hlášení na míru.

Jak si mohu koupit nové transakce?

Dodavatelé webových formulářů si mohou zakoupit nové transakce prostřednictvím portálu Tungsten Network. Stránku „Zakoupit transakce Tungsten Network“ naleznete v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“).

Jak mohu znovu aktivovat svoje faktury?

Znovu aktivovat můžete pouze faktury, které jsou ve stavu „Zamítnuta“. Stačí přejít na stránku „Stav faktury“ v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“). Vyberte ze seznamu zamítnutou fakturu nebo dobropis a klikněte na ikonu „Zobrazit podrobnosti“. Vyberte „ZNOVU AKTIVOVAT FAKTURU“.

Jak se přijímá objednávka?

Abyste mohli z objednávky vytvořit fakturu, je třeba objednávky přijímat pomocí níže uvedeného postupu:

1. Přihlaste se ke svému účtu.
2. Vyberte možnost „Mé objednávky“ v části „Shrnutí mých objednávek“ a klikněte na možnost „Nová“.
3. Vyhledejte/vyberte objednávku od zákazníka, ze které chcete vytvořit fakturu, a klikněte na zelené zatržítko ☑.
4. Zkontrolujte objednávku a klikněte na možnost „Přijmout objednávku“.
5. Po přijetí objednávky budete moci z této objednávky vytvořit fakturu. Bude třeba vyplnit zbývající údaje na faktuře.

Jak se přidává alias odběratele / kód odběratele / identifikátor odběratele?

Nový alias odběratele přidáte pomocí tohoto postupu:

 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Přejděte do nabídky „Zákazníci“ a klikněte na možnost „Vztahy se zákazníky“
 3. Zvolte zákazníka a kliknutím na ikonu úprav vedle zákazníka přidejte a uložte alias odběratele

Upozorňujeme, že náš systém rozlišuje velká a malá písmena a po nahrání přečte všechny identifikátory / alias kupujícího ze svého souboru přesně tak, jak byly zadány do vašeho účtu.

Jak se k účtu portálu Tungsten Network přidává nový uživatel?

Nového uživatele účtu portálu Tungsten Network přidáte pomocí následujícího postupu:
1. Přihlaste se ke svému účtu
2. Klikněte na název své společnosti (v levém horním rohu)
3. Na levé straně v nabídce „Moje společnost“ > „Uživatelé“ klikněte na možnost „Zobrazit uživatele a jejich práva“

Jak se mění heslo?

Heslo změníte pomocí následujícího postupu:

 1. Přihlaste se ke svému účtu jako správce
 2. Přejít na Můj účet
 3. Klikněte na nabídku Můj profil
 4. Klikněte na možnost Změnit heslo

Zde můžete změnit heslo. Upozorňujeme, že abyste mohli změnit heslo, bude nutné provést vícefaktorové ověřování.

Jak lze změnit správce účtu na portálu?

Chcete-li změnit správce účtu, postupujte takto:

1. Přihlaste se ke svému účtu (pomocí e-mailu a hesla správce, protože pouze správce může přenášet práva).
2. Klikněte na název své společnosti (v levém horním rohu).
3. Na levé straně v nabídce „Moje společnost“ > „Uživatelé“ klikněte na možnost „Zobrazit uživatele a jejich práva“
Na této stránce budete moci upravit/smazat uživatele nebo „přenést“ práva správce.

Jak lze zkontrolovat stav faktury?

Stránka se stavem faktury na portálu zobrazuje, kde se vaše faktura nachází a co se bude dít dále. Informace o stavu dostáváme od některých odběratelů, ale od jiných nikoli, takže na vaší faktuře se nemusí zobrazit všechny stavy uvedené níže. Tabulka pracovních postupů na stránce se stavem faktury vám řekne, zda bude k​nbsp​dispozici více informací.

Mezi možné stavy patří:

Odesláno: Tento stav platí pouze pro faktury odeslané na stránce „Vytvořit fakturu“. Po odeslání se faktura zaregistruje a tento stav se u ní bude zobrazovat, dokud nebude zpracována
Přijato: Faktura byla úspěšně zpracována a čeká na doručení odběrateli
neúspěšné: Faktura nebyla úspěšně potvrzena. To je nejčastěji způsobeno chybou při zpracování nebo chybějícími údaji, které vyžaduje systém, země nebo odběratel
Zamítnuto: Váš odběratel fakturu zamítl. Pokud váš odběratel poskytl více informací, budou tyto informace uvedeny v části o stavu faktury, když tuto fakturu kontrolujete
Výjimka: Váš odběratel uvedl, že s fakturou může být nějaký problém, který vyšetřuje. Pokud odběratel uvedl další informace, najdete je při kontrole faktury v oblast stavu faktury
Doručeno: faktura byla úspěšně doručena odběrateli. Pokud odběratel nemá službu stavu faktury, neobdržíte o této faktuře žádné další nové informace

Jak se propojím s ostatními odběrateli?

Propojit se je možné z portálu Tungsten Network. Napravo od úvodní obrazovky je vyhledávací pole, v němž vidíte „Najít moje zákazníky…“ Jednoduše vepište do pole jméno svého zákazníka a vyberte jej ze seznamu. Nebo můžete přejít na stránku Propojení se zákazníky pomocí karty (Zákazníci> Propojení se zákazníkem), nebo se jednoduše přihlaste na portál a poté vložte do adresního řádku tento odkaz: https://portal.tungsten-network.com/Forms/Registration/AddCustomer

Jak se lze spojit s novými zákazníky?

Abyste si mohli na seznam zákazníků přidat nového zákazníka, potřebujeme vaše číslo účtu zákazníka společnosti Tungsten Network. Je podobné jako číslo účtu (také začíná písmeny AAA).

Číslo účtu zákazníka najdete takto:
1. přihlaste se ke svému účtu
2. Klikněte na kartu „Zákazníci“ a poté na možnost „Propojit se zákazníkem“
3. Začněte do políčka zadávat jméno zákazníka a až se zobrazí v rozbalovacím seznamu, vyberte to správné
4. Po dokončení postupu klikněte na možnost Propojit. Společnost Tungsten pak automaticky dostane upozornění a budeme pokračovat v navazování vztahu. Po nastavení propojení obdržíte e-mail a můžete začít zákazníkovi zasílat elektronické faktury.

Jak se v portálu Tungsten Network vytváří faktury / dobropisy?

Abyste mohli vytvořit fakturu, využijte tento jednoduchý postup:

  1. Přejděte do nabídky a vyberte možnost „Faktury > vytvořit fakturu“.
  2. Vyberte zákazníka, zvolte typ dokumentu, který chcete vytvořit (faktura, dobropis nebo faktura z objednávky).
  3. Zadejte číslo faktury a klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
  4. Budete přesměrováni na novou stránku, kde můžete odeslat řádkové položky faktury. Kromě toho budete moci vytvořit fakturu převedením objednávky, pokud váš zákazník povolil funkci převádění objednávek. Pokud váš zákazník převádění objednávek nepovolil, bude třeba postupovat podle výše uvedených kroků.
  5. Můžete využít interaktivního průvodce (ikona „I“), kterého najdete v levém dolním rohu domovské stránky a který vás vytvořením faktury / dobropisu provede.
Jak stáhnu fakturační PDF společnosti Tungsten Network?

Soubor bude odeslán vašim fakturačním kontaktům měsíc před splatností vašeho účtu. Najdete jej také na portále Tungsten Network, kde stačí přejít na kartu Moje společnost > Údaje o společnosti > Váš účet Tungsten.

Jak zjistím, že byla moje faktura přijata?

Tyto informace najdete na stránce „Stav objednávky“ v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“).

Faktury v systému Tungsten Network:

 • Odesláno – vaše faktura čeká na zpracování
 • Přijato – systém Tungsten Network vaši fakturu zpracovat a prošla schválením
 • Doručeno – faktura je připravena k vyzvednutí

Faktury u odběratele:

 • Přijato – odběratel fakturu vyzvedl a zadat ji do svého systému
 • Schváleno – odběratel schválil proplacení faktury
 • Proplaceno – odběratel fakturu proplatil

Stavy výjimek u faktur:

 • Selhalo – Tungsten Network se pokusila zpracovat vaši fakturu, ale faktura nevyhověla při ověřování
 • Pozdrženo – vaše faktura čeká na dokončení standardního úkolu během schvalovacího procesu. V tuto chvíli není třeba žádného úkonu ze strany dodavatele
 • Zamítnuto – odběratel fakturu zamítl
 • Výjimka – odběratel uvedl, že faktura nemusí být v pořádku
Jak se spravují kontakty na portálu?

Kontakty můžete spravovat pomocí níže uvedeného postupu:
1. Přihlaste se ke svému účtu
2. Klikněte na název své společnosti (v levém horním rohu)
3. Na levé straně v nabídce „Moje společnost“ > „Kontakty“ klikněte na možnost „Zobrazit a spravovat kontakty“

Jak se upravují práva přístupu uživatele?

Přístup ke všem možnostem svého účtu získáte podle níže uvedeného postupu:

1. Přihlaste se ke svému účtu jako správce
2. Přejděte do nabídky Můj účet
3. Klikněte na možnost Moje společnost
4. Klikněte na možnost Uživatelé
5. Klikněte na možnost Zobrazit uživatele a jejich práva
6. Na seznamu uživatelů najděte odpovídající jméno
7. Klikněte na ikonu úprav vedle svého jména
8. Aktualizujte jakékoli údaje a zaškrtněte políčko „Povolit přihlašování do systému Tungsten Network“
9. Uložte aktualizace
10. Přejděte nahoru a klikněte na kartu Přístupová práva
Zde můžete vybrat všechny možnosti, které chcete zpřístupnit.

Jak se podává žádost o podporu?

Žádost o podporu podáte podle následujícího postupu:
1. Přihlaste se k portálu
2. Přejděte do části Nápověda a podpora
3. Klikněte na možnost „Otevřít žádost o podporu“.

Jak se z účtu integrovaného řešení odstraňuje zamítnutá faktura?

Jediný způsob, jak opravit zamítnutou fakturu, je znovu odeslat opravenou verzi faktury se stejným číslem. Tou se předchozí dokument přepíše.

Pokud nechcete, aby se zamítnutá faktura objevila ve výkazech, můžete fakturu otevřít a kliknout na tlačítko „Nesledovat“. Stav faktury se tím nezmění, ale zabrání to jejímu zahrnutí do vašich statistik.

Jak se přenášejí práva správce?

Upozorňujeme, že pouze správce (a také společnost Tungsten) může přenášet práva a nikoli uživatele.

Práva správce účtu změníte podle následujícího postupu:

 1. Přihlaste se ke svému účtu (pomocí e-mailu a hesla správce)
 2. Klikněte na název své společnosti (v levém horním rohu)
 3. Na levé straně v části „Moje společnost“ > „Uživatelé“ klikněte na možnost „Zobrazit uživatele a jejich práva“

Na této stránce budete moci upravovat / mazat uživatele nebo předávat práva správce

Jak se aktualizují údaje pro převod na účtu?

Údaje pro převod na účtu můžete aktualizovat podle níže uvedeného postupu:

 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Klikněte na název své společnosti v levém horním rohu
 3. Na levé straně v části „Moje společnost“ > „Informace o faktuře“ klikněte na možnost „Informace o provedení platby“.

Na této stránce budete moci aktualizovat své údaje o provedení platby.

Jak zobrazím svá jednací čísla a zareaguji na ně?

Umístěte kurzor na kartu „Nápověda a podpora“ v pravém horním rohu a rozbalí se nabídka – zvolte možnost „Zobrazit jednací čísla“. V seznamu se objeví vaše aktivní požadavky. Na požadavky se můžete podívat a reagovat pomocí ikony „Zobrazit“.

jak se přidávají nebo aktualizují informace na účtu služby Tungsten Network?

Můžete aktualizovat nebo upravovat informace vztahující se k vašemu účtu Tungsten, jako je název společnosti, adresa, vlastní uživatelské údaje či bankovní údaje, nebo dokonce přidávat a odebírat uživatele. To lze provést z nabídky portálu – stačí přejít na svůj účet, nabídka je umístěna v pravém horním rohu domovské stránky.

Mám účet integrovaného řešení. Jak se k transakci přidává příloha?

Upozornění: Ne všichni zákazníci přijímají přílohy. Pokud nemůžete použít níže uvedený postup, potvrďte si u zákazníka, že prostřednictvím systému Tungsten Network přijímá přílohy. Každý zákazník má jiné požadavky na konfiguraci, časový rámec a formát, které mohou tyto kroky ovlivnit. Pokud máte potíže, můžete vždy odeslat žádost o podporu prostřednictvím systému Tungsten Network.

Pokud chcete k souboru přidat přílohu, využijte níže uvedený postup:

1. Nahrajte soubor, ke kterému chcete přidat přílohu.
2. Počkejte, až systém soubor zpracuje a jeho stav bude „Přijato“.
3. Na svém účtu portálu Tungsten Network klikněte na kartu Fakturace
4. Klikněte na možnost faktury čekající na přílohy
5. Ze seznamu vyberte relevantní soubor

Odtud můžete přidávat přílohy a odesílat je zákazníkovi.

Mám více účtů, jak si mohu vybrat, který z nich odešle fakturu?

Po kliknutí na možnost „Vytvořit fakturu“ se zobrazí rozbalovací nabídka obsahující jeden z názvů účtů. Jednoduše klikněte na nabídku a vyberte správný účet.

Poté, co vyberete účet (AAA#), klikněte na část Zákazník a vyberte si zákazníka (pokud nenajdete zákazníka v seznamu a uvidíte zákazníky z druhého účtu, zavřete seznam a klikněte na část „Zákazník“ ještě jednou). Měli byste vidět delší seznam s vašimi dalšími zákazníky. V dolní části seznamu zobrazíte kliknutím na možnost Další další stránku seznamu zákazníků.

Odeslal jsem žádost o smazání faktury, ale nepřišlo mi potvrzení. Co mám dělat?

Upozorňujeme, že ne všichni odběratelé povolují mazání faktur. Někteří místo toho vyžadují vystavení dobropisů. Možná bude třeba poradit se s odběratelem a ujistit se, zda vám povoluje faktury z našeho systému mazat.

Pokud chcete, aby vaše faktura byla smazána, potřebujeme písemné potvrzení vašeho zákazníka s uvedením konkrétních faktur, které je třeba vymazat.

Jakmile potvrzení obdržíte, odešlete žádost o podporu, abychom mohli provést vymazání. Potvrzení připojte k žádosti.

Fakturu jsem znovu aktivoval/a, kde ji najdu?

Po reaktivaci faktury nebo dobropisu se objeví zelené pole, které vás informuje o tom, že faktura byla reaktivována – pole bude obsahovat odkaz, prostřednictvím něhož můžete přejít do nového umístění faktury.

Máte také možnost fakturu vyhledat a upravovat v seznamu „Uložené faktury“ na stránce „Vytvořit fakturu“.

Je nutné tisknout nebo uchovávat papírové kopie faktur?

Pokud používáte službu elektronické fakturace společnosti Tungsten Network, nemusíte tisknout ani skladovat papírové kopie svých faktur. Služba Tungsten Network jednak odesílá údaje z faktury do účetního systému odběratele a jednak odesílá také digitálně podepsaný soubor PDF, který lze používat pro účely pracovních postupů a daňových auditů. Tato faktura vyhovuje daňovým zákonům. Tato faktura vyhovuje daňovým zákonům.

Služba Tungsten Network ukládá každou fakturu odeslanou prostřednictvím sítě elektronické fakturace do archivu faktur. Všichni uživatelé sítě mají k tomuto archivu přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network.

Můj zákazník nedostal mou fakturu. Jak fakturu odešlu znovu?

Aby se zabránilo zasílání duplicitních faktur, standardním postupem v těchto případech je získat od zákazníka písemné potvrzení ohledně veškerých faktur, které je třeba zaslat znovu. Pak za vás můžeme fakturu snadno znovu zpracovat.

Zkontrolujte si stav všech příslušných faktur. Pokud je stav „Doručeno“ a váš zákazník je nemůže najít nebo je nevidí, odešlete žádost o podporu.

Jakmile obdržíte potvrzení od zákazníka, odešlete novou žádost o podporu a připojte e-mail (včetně fakturačních údajů z faktur, které váš zákazník neobdržel), abychom mohli přejít k jejich opakovanému odeslání.

Kdy a jak tedy dostanu zaplaceno?

Datum platby stanovuje odběratel a společnost Tungsten nemá informace o tom, kdy bude platba zaúčtována. Tento dotaz by měl dodavatel položit odběrateli.
Co se týče způsobu platby, odběratel typicky odesílá platbu prostřednictvím bankovních údajů, které dodavatel uvádí na fakturách.

Dodavatel může také bankovní údaje aktualizovat podle pokynů uvedených níže:

  1. Na portálu klikněte na nabídku „Váš účet“v pravém horním rohu
  2. V části „Informace o faktuře“ klikněte na možnost „Informace o provedení platby“
  3. Klikněte na kartu „Vrátit: bankovní údaje“
  4. Přidejte/upravte bankovní účet.

Kdy a kde získám své faktury za nákup transakcí?

Když si zakoupíte transakce Tungsten Network pro účet webových formulářů, bude na e-mailovou adresu použitou k přihlášení k tomuto účtu zaslán potvrzovací e-mail o zakoupených transakcích. Obdržíte potvrzovací zprávu obsahující referenční kód transakce.

Máte také možnost podívat se na historii transakcí, pokud přejdete na stránku „Zakoupit transakce Tungsten Network“, kde ji naleznete v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“). Historie vašich nákupních transakcí je uvedena na stránce v poli napravo.

Kde najdu číslo svého účtu?

Klikněte na název své společnosti v levém horním rohu portálu Tungsten Network a své číslo AAA najdete uvedené v dolní části stránky s údaji o společnosti. Můžete také kliknout na kartu „Nápověda a podpora“ v pravém horním rohu a své číslo AAA najdete nalevo na stránce v poli „Užitečné informace“.

Kde se můžu podívat na své objednávky?

Po přihlášení na portál Tungsten Network zvolte z nabídky v záhlaví možnost „Moje objednávky“.

Mohu prostřednictvím služby Tungsten Network odesílat nebo přijímat objednávky?

Služba Tungsten Network umožňuje kromě elektronické fakturace také výměnu údajů z objednávek. Odběratelé mohou své objednávky dodavatelům odesílat prostřednictvím služby Tungsten Network. Dodavatel může objednávku po přijetí odmítnout nebo schválit nebo ji převést přímo na fakturu.

Odběratel si může zvolit také ověřování faktur. Tak se zajistí, že se údaje na faktuře shodují s údaji na objednávce odeslané prostřednictvím služby Tungsten Network.

Vyžaduje používání elektronické fakturace implementaci nového hardwaru nebo softwaru?

Ne. Ne pokud používáte službu Tungsten Network, která nevyžaduje investice do dalšího softwaru nebo hardwaru. Týmy pro implementaci a mapování za vás navíc spravují integraci. Spolupracují s vámi a stávajícími účetními systémy a datovými soubory vašich dodavatelů nebo zákazníků a zajišťují hladký přechod.

Jakým způsobem mohou elektronickou fakturaci používat malí dodavatelé?

Díky službě elektronické fakturace Tungsten Network mohou elektronické faktury odesílat i malí dodavatelé. Dodavatelé, kteří nepoužívají fakturační systém nebo neodesílají dostatek faktur, aby si museli pořizovat integrované řešení, mohou používat řešení s webovými formuláři. Toto řešení je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network a dodavatelům stačí se jednoduše přihlásit ke svému účtu a vytvořit elektronickou fakturu online. Údaje se zákazníkům odešlou prostřednictvím služby Tungsten Network, přičemž procházejí stejnými kontrolami jako v případě integrovaného řešení.

Zákazníci používající řešení s webovými formuláři mohou stále využívat výhod tvorby hlášení, podpory a přístupu k archivu faktur prostřednictvím zabezpečeného online portálu.

„Jsme malá firma, a tak je pro nás klíčové, abychom dostávali platby co nejdříve. Služba Tungsten Network tomuto požadavku vyhovuje, jelikož nás informuje o tom, že naše faktury byly úspěšně doručeny a náš zákazník je zpracovává. Online odesílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network je jednoduché a bezpečné a co je nanejvýš důležité, tato služba nám navíc umožňuje udržovat dobré vztahy s jedním z našich předních klientů.“Zakladatel společnosti Glenammer, Engineering L

Jak se elektronická fakturace společnosti Tungsten Network liší od elektronické výměny dat (EDI)?

Někteří z vašich zákazníků nebo dodavatelů již mohou pro odesílání nebo příjem údajů z faktur používat elektronickou výměnu dat.

Elektronická výměna dat používá rychlý a bezpečný formát, ale je silně závislá na standardech (které dodavatel nemusí podporovat), vyžaduje mapování ze strany dodavatele (což je obtížné a drahé) a nemohou ji používat všechny společnosti.

Elektronická výměna dat je navíc technologií připojení typu „bod-bod“, což znamená, že odběratel musí komunikovat s každým dodavatelem zvlášť. Síť pro elektronickou fakturaci Tungsten Network oproti tomu umožňuje připojení „mnohých s mnohými“, což znamená, že odběratel se ke službě Tungsten Network připojí pouze jednou bez ohledu na počet subjektů, se kterými provádí transakce.

Díky tomu, že dodavatelé používají elektronickou fakturaci od společnosti Tungsten Network, nemusí kupovat drahý software pro mapování. Soubor s fakturou mohou ze svého fakturačního systému vygenerovat s použitím stávajícího datového formátu systému. Po připojení ke službě Tungsten Network mohou dodavatelé odesílat faktury více zákazníkům v síti bez nutnosti provádět jakékoli další úpravy specifické pro odběratele – síť převádí veškerá data mezi dodavateli a jejich zákazníky.

Jak se elektronická fakturace společnosti Tungsten Network liší od optického rozpoznávání znaků a skenování?

Skutečná elektronická fakturace umožňuje každému dodavateli odesílat data z jeho účetního systému do účetních systémů odběratelů. Elektronická fakturace eliminuje ruční zpracování spojené s používáním papírových faktur.

Skenování a optické rozpoznávání znaků sice pomáhá eliminovat část procesu ručního zpracování, ale ve své podstatě počítač stále vytvoří fakturu a vytiskne ji na papír, který je následně zpracován, aby bylo možné data dostat zpět do počítače.Protože papírové faktury se významně liší rozvržením a úpravou, mohou být některé z nich obtížně čitelné. Proto je pro systém optického rozpoznávání znaků obtížné rozpoznat a vložit čitelná data do počítače odběratele – což vede k nutnosti provádět ruční kontrolu a někdy také doplňující ruční vstupy.

V rámci služby elektronické fakturace společnosti Tungsten Network se s pomocí dat z faktury dodavatele automaticky doplní údaje v účetním systému odběratele a vygeneruje digitálně podepsaný obrazový soubor PDF s fakturou. Tato faktura vyhovuje daňovým zákonům. Služba Tungsten Network následně odešle snímek odběrateli, aby ho lokálně uložil nebo použil pro potřeby pracovního postupu. Služba Tungsten Network navíc ukládá všechny snímky faktur v archivu faktur. Ten je v rámci portálu Tungsten Network k dispozici dodavatelům i odběratelům.

Co to je služba Tungsten Network Global Payments?

Služba Global Payments společnosti Tungsten Network je určena dodavatelům, kteří podnikají v zahraničí. Společnost Tungsten uzavřela partnerství se společností Payoneer, aby dala dodavatelům příležitost mít faktury zaplaceny v jejich vlastní měně, a ne v obchodní měně. Po registraci u společnosti Payoneer si mohou dodavatelé nechat přidělit přijímací účty pro Velkou Británii, USA a EU. Hodnota vašich faktur bude poté placena přímo v GBP, USD nebo EUR.

Co je elektronická fakturace?

Elektronická fakturace je elektronická výměna údajů z faktur mezi počítači dodavatelů a jejich zákazníků – bez nutnosti používání a podpory papírové dokumentace. Elektronická faktura slouží jako dokument pro DPH, daňové povinnosti a účetnictví a také jako žádost o platbu.

Elektronická fakturace neboli e-fakturace dramaticky snižuje potřebu lidských zásahů nebo ručního zpracování dokumentů. Údaje se odesílají z účetního systému dodavatele a odesílají se přímo do účetních systémů jejich zákazníků.

Úkolem společnosti Tungsten Network je správa vzájemné integrace mezi účetními systémy a službou Tungsten Network. Dodavatelé odesílají údaje z faktur v dohodnutím formátu. Poté jsou před odesláním do účetního systému odběratele v jeho upřednostňovaném datovém formátu přeloženy, rozšířeny, ověřeny a digitálně podepsány. Není nutné implementovat žádný dodatečný hardware ani software.

Menší dodavatelé nebo klienti odesílající malý počet faktur mohou používat řešení s webovými formuláři – potřebují pouze připojení k internetu a standardní prohlížeč.

Co je služba Tungsten Early Payment?

Tungsten Network Early Payment je finanční produkt pro pohledávky. Odběratelé musejí nejprve schválit, že jsou jednotlivé faktury nachystané pro službu Early Payment. Služba Tungsten Network využívá faktur jako záruky a nabízí dodavatelům zálohu až do plné hodnoty faktury, poníženou o výjimečně konkurenční slevu, čímž v podstatě kupuje fakturovou záruku. Když je faktura splatná, odběratel zaplatí tuto částku společnosti Tungsten. 

Co je Tungsten ISS?

Tungsten ISS je funkce, kterou si mohou aktivovat odběratelé pro sebe i své dodavatele. Dodavatelé mají kdykoli a v reálném čase přístup ke stavu faktur z portálu Tungsten Network. Díky tomu jsou dodavatelé v klidu, protože mohou sledovat postup fakturace od zaslání faktury až po platbu. Mají také možnost dotazovat se na podrobnosti faktury nebo skupiny faktur a generovat zprávy.

Co je Tungsten Network Analytics?

Tungsten Network Analytics je software, který na základě fakturačních údajů analyzuje vaše výdaje spojené se zadáváním zakázek. Tato aplikace dokáže identifikovat vzorce výdajů spojených se zadáváním zakázek a umožňuje zákazníkům důkladnou analýzu, kterou získají konkrétní informace o jakémkoli produktu. Tento software dokáže párovat podobné produkty a poskytovat cenové srovnání. Produkt analýzy výdajů je k dostání na třech úrovních: Free, Paid a Premium, z nichž každá nabízí jinou míru vhledu do výloh spojených se zadáváním zakázek. Software umí také analyzovat nejnovější trendy v kampaních i aktivitu uživatelů portálu.

Co je Tungsten Network Workflow?

Tungsten Network Workflow je stabilní, spolehlivé a nekonvenční řešení automatizace závazků. Nabízí automatické párování objednávek a přehlednost pro odběratele a dodavatele napříč celým procesem. Systém Workflow umožňuje také pokročilou manipulaci s výjimkami a několik metod vstupu, což znamená, že jej lze snadno začlenit do již existujících klientských systémů.

Jak mohu elektronickou fakturaci využít ke zjednodušení procesů?

Elektronická fakturace prostřednictvím služby Tungsten Network zjednodušuje komplexní fakturační proces. To umožňuje dodavatelům rychle a snadno odesílat údaje z faktur prostřednictvím jejich stávajících systémů a datových formátů. Odběratel přijímá údaje přímo do svého fakturačního systému, což eliminuje nutnost provádět ruční vstupy. Jelikož služba Tungsten Network může nastavovat pravidla podniku, například povinnost zadávat číslo objednávky, neztrácíte žádný čas dohledáváním chybějících informací.

Dodavatelé budou těžit ze skutečnosti, že faktury mohou být zpracovávány rychleji, což může vést k dřívějším platbám. Tento efekt zlepšuje obchodní vztahy a umožňuje společnostem spravovat toky svých financí a také umožňuje vyjednávání o platbách předem. Jediným kliknutím na tlačítko lze objednávky převést na faktury, což může přinést značné časové úspory. Existuje také možnost získat úplnou viditelnost během celého procesu fakturace prostřednictvím služby Invoice Status Service, která vám oznámí stav vašich faktur v reálném čase.

Snímky faktur se automaticky ukládají do archivu systému Tungsten Network, kde jsou přístupné všem zákazníkům s povolenou archivací.

Odběratelé, kteří se řídili našimi doporučenými postupy, dosáhli: 50% registrace cílové dodavatelské základny do šesti měsíců; NI do šesti měsíců, čehož by obvykle bylo dosaženo do jednoho roku; náklady se typicky snížily o 60 %.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme zefektivnit vaše procesy.

Jaké výhody má elektronická fakturace pro oblast závazků?

Tým pro řešení závazků může využívat výhod plynoucích z eliminace papírových faktur. Údaje se odesílají přímo do fakturačního systému, což eliminuje nutnost provádět ruční vstupy:

 • Údaje z faktury se porovnají s pravidly podniku. Není třeba dodatečně shánět chybějící čísla objednávek
 • Přijímají se digitálně podepsané snímky faktur, které lze použít pro účely pracovních postupů a auditů
 • Garantované doručení a stav faktur je k dispozici prostřednictvím portálu Tungsten Network – není třeba spravovat hovory od dodavatelů, kteří se shánějí po faktuře
 • Umožňuje týmu soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou
 • Snižuje náklady na zpracování faktur, obvykle o 60 %
Jak elektronická fakturace pozitivně ovlivňuje životní prostředí a plnění cílů společenské odpovědnosti firem?

Služba elektronické fakturace společnosti Tungsten Network nahrazuje papírovou dokumentaci, a výhody pro životní prostředí jsou tak okamžité.

Kromě omezení množství papíru nedochází ani k plýtvání energie distribucí, skladováním a likvidací papírových faktur. Vezmeme-li v potaz množství faktur odeslaných jen v samotné Evropě, odhaduje se, že v případě jejich elektronické výměny by se ušetřilo 762 383 tun papíru (téměř 13 milionů stromů). Také by se ušetřil dostatek paliva pro zásobování 381 000 domácností energií po jeden rok a více než 1,8 milionu kubických metrů skládek.

Jaké obchodní výhody má analýza pro odběratele?

Analýza kampaně poskytuje odběratelům geograficky zakreslené informace o zavádění elektronické fakturace v celé šíři náborové kampaně dodavatele, což může být neocenitelné pro cílení na zdroje.

Analýza portálu poskytuje rozepsání uživatelské aktivity vašich dodavatelů na portále Tungsten Network.

Analýza výdajů se zaměřuje na trendy v oblasti zadávání zakázek a vyhledává případy cenových rozdílů, čímž identifikuje příležitosti k úsporám.

Analýza výdajů je v nabídce na třech úrovních:

Bezplatná – tato služba nabízí přístup k trendům nejvyšší úrovně a poskytuje přehled o vašich výdajích v průběhu času, včetně rozpisu měn, ve kterých utratíte nejvíce a dodavatelů, s nimiž utratíte nejvíce.

Placená – podrobnější rozpis vzorců utrácení, s jehož pomocí lze určit, kde jde ve skutečnosti o stejné produkty s rozdílnou cenou.

Prémiová – kompletní analýza, od zjištění cenových výkyvů až po zjištění potenciálně nesprávného rozpisu daní na fakturách, aby se usnadnilo vracení DPH. Prémiová verze vám poskytne úplný obraz vašich výdajů na zadávání zakázek. Podle našeho průzkumu může průměrný odběratel s tímto nástrojem ušetřit mezi 1–4 % ročních výdajů v oblasti zadávání zakázek.

Jaké výhody pro podnikání odběratelů přináší elektronická fakturace?

Elektronická fakturace nabízí mnoho výhod:

 • Úplně odpadá zpracování papírových dokumentů (žádný papír se nezpracovává)
 • Dramaticky zvyšuje kvalitu údajů (údaje se nezadávají ručně / OCR)
 • Žádné ztracené faktury (všechny faktury se doručují přímo do systému závazků nebo Workflow)
 • Lepší vykazování a viditelnost
 • Větší příležitost využít slevy na službu Tungsten Early Payment
 • Lepší vztahy s dodavateli

Kromě toho členové sítě Tungsten Network těží z našich osvědčených postupů a odborných znalostí:

 • Jediný dodavatel skutečně celosvětové sítě
 • Registrace dodavatelů pomocí osvědčených postupů – aktivně registrujeme dodavatele do sítě
 • Nejlepší správa programů a účtů ve své třídě – zajištění úspěchu od implementace po celou dobu trvání programu
 • Implementace a mapování na zakázku, které zajistí, že se stávající systémy odběratelů i dodavatelů integrují se sítí Tungsten Network
 • Není třeba instalovat žádný další hardware ani software, společnost Tungsten Network poskytuje plně spravovanou službu

Zákazníci řídící se radami ohledně osvědčených postupů dosáhli:

 • 50 % registrace cílové dodavatelské základny do 6 měsíců
 • Návratnost investic do 6 měsíců, což by obvykle bylo dosaženo do jednoho roku
 • Snížení nákladů typicky o 60 %

Kontaktujte nás a získejte podrobnější informace o obchodních výhodách elektronické fakturace se systémem Tungsten Network.

Jaké obchodní výhody má služba Workflow pro odběratele?

Hlavní výhodou služby Tungsten Network Workflow je fakt, že jde o nekonvenční řešení, které lze uzpůsobit na míru klientovým požadavkům, na rozdíl od řešení, které je nutné vytvořit na míru úplně od začátku. Díky tomu se o několik týdnů zkrátí doba nutná na implementaci řešení, a také to znamená, že ho lze snadno začlenit do externího softwaru, jako je SAP, v reálném čase. Automatické párování objednávek a pokročilá schopnost zpracování výjimek slouží ke zlepšování přesnosti dat, což může často vést ke zlepšení vztahu mezi odběratelem a dodavatelem.

Jak mohu elektronickou fakturaci využít ke zjednodušení procesů?

Elektronická fakturace prostřednictvím služby Tungsten Network zjednodušuje komplexní fakturační proces. To umožňuje dodavatelům rychle a snadno odesílat údaje z faktur prostřednictvím jejich stávajících systémů a datových formátů. Odběratel přijímá údaje přímo do svého fakturačního systému, což eliminuje nutnost provádět ruční vstupy. Jelikož služba Tungsten Network může nastavovat pravidla podniku, například povinnost zadávat číslo objednávky, neztrácíte žádný čas dohledáváním chybějících informací.

Dodavatelé budou těžit ze skutečnosti, že faktury mohou být zpracovávány rychleji, což může vést k dřívějším platbám. Tento efekt zlepšuje obchodní vztahy a umožňuje společnostem spravovat toky svých financí a také umožňuje vyjednávání o platbách předem. Jediným kliknutím na tlačítko lze objednávky převést na faktury, což může přinést značné časové úspory. Existuje také možnost získat úplnou viditelnost během celého procesu fakturace prostřednictvím služby Invoice Status Service, která vám oznámí stav vašich faktur v reálném čase.

Snímky faktur se automaticky ukládají do archivu systému Tungsten Network, kde jsou přístupné všem zákazníkům s povolenou archivací.

Odběratelé, kteří se řídili našimi doporučenými postupy, dosáhli: 50% registrace cílové dodavatelské základny do šesti měsíců; NI do šesti měsíců, čehož by obvykle bylo dosaženo do jednoho roku; náklady se typicky snížily o 60 %.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme zefektivnit vaše procesy.

Jaké výhody má elektronická fakturace pro oblast pohledávek?

Tým pohledávek těží z rychlého a garantovaného doručení faktury.

 • Umožňuje vašim zákazníkům rychleji zpracovávat faktury k platbě.
 • Neplýtvá se časem na shánění „ztracených“ faktur.
 • Stav faktury je možné kontrolovat na portálu Tungsten Network. Ověření faktury zajišťuje, že všechny požadované fakturační údaje jsou odeslány napoprvé.
 • Pro přístup k odeslaným fakturám pro účely výkaznictví a auditu slouží archiv faktur.

„Na nejjednodušší úrovni nás zaslání faktury elektronicky stojí méně než zasílání faktur poštou – ale další výhody jsou ještě přesvědčivější. Naše faktury jsou doručovány rychle a s garancí a také registrace urgencí je rychlejší, díky čemuž jsou nám platby v důsledku doručovány bez zbytečného prodlení.“Finanční kontrolor ve společnosti Poulten & Graf

Jak elektronická fakturace pozitivně ovlivňuje životní prostředí a plnění cílů společenské odpovědnosti firem?

Služba elektronické fakturace společnosti Tungsten Network nahrazuje papírovou dokumentaci, a výhody pro životní prostředí jsou tak okamžité.

Kromě omezení množství papíru nedochází ani k plýtvání energie distribucí, skladováním a likvidací papírových faktur. Vezmeme-li v potaz množství faktur odeslaných jen v samotné Evropě, odhaduje se, že v případě jejich elektronické výměny by se ušetřilo 762 383 tun papíru (téměř 13 milionů stromů). Také by se ušetřil dostatek paliva pro zásobování 381 000 domácností energií po jeden rok a více než 1,8 milionu kubických metrů skládek.

Jaké výhody pro podnikání dodavatelů přináší elektronická fakturace?

Elektronická fakturace nabízí mnoho výhod:

 • Úplně odpadá zpracování papírových dokumentů, tisku, obálek a pošty
 • Faktury se doručují přímo do systému odběratele
 • Rychlejší zpracování faktur a schválení nabízejí příležitosti pro rychlejší platby
 • Nehrozí ztracené faktury
 • Lepší vykazování a viditelnost
 • Lepší vztahy se zákazníky 

Kromě toho členové sítě Tungsten Network těží z našich osvědčených postupů a odborných znalostí:

 • Jediný dodavatel skutečně celosvětové sítě
 • Nejlepší správa účtů ve své třídě – zajištění úspěchu od implementace po celou dobu trvání programu
 • Implementace a mapování na zakázku, které zajistí, že se stávající systémy odběratelů i dodavatelů integrují se sítí Tungsten Network
 • Není třeba instalovat žádný další hardware ani software, společnost Tungsten Network poskytuje plně spravovanou službu

Kontaktujte nás a získejte podrobnější informace o obchodních výhodách elektronické fakturace se systémem Tungsten Network.

Jaké obchodní výhody plynou ze služby Tungsten Early Payment pro dodavatele?

Máte-li k dispozici službu Early Payment, dodavatelé již nemusejí čekat, až jim vaši klienti zaplatí za již dodané zboží nebo služby. Máte přístup k penězům, které jsou vám již dluženy, avšak můžete k nim mít přístup, kdykoli si svobodně vyberete, což znamená mnohem větší kontrolu vašeho finančního toku. Obchodních využití dobře načasovaných finančních injekcí je mnoho, ať už jde o schopnost splnit zvláště velkou objednávku nebo provést své vlastní blížící se platby.

Jaké obchodní výhody plynou ze služby Tungsten Network Global Payments pro spotřebitele?

Služba Global Payments znamená, že se dodavatelé mohou vyhnout směnečným poplatkům, které mohou mít velký dopad na vaše celkové hospodářské výsledky, a ušetřit až 90 % na bankovních převodech. Payoneer je také vysoce bezpečná metoda příjmu platby jako takové – využívají ji globální giganti, jako je Amazon a Airbnb.

Vyhovují elektronické faktury místním předpisům v oblasti DPH a daní?

Ano, služba elektronické faktury společnosti Tungsten Network vyhovuje místním předpisům v oblasti DPH a daní. Splnění předpisů souvisejících s financemi a elektronickou fakturací jsme schopni zajistit díky spolupráci se sítí PwC.

Odběratelé a dodavatelé používající službu Tungsten Network obdrží digitálně podepsaný snímek faktury v souboru PDF. Tento snímek faktury vyhovuje daňovým zákonům. Odběratel ho může použít pro potřeby pracovního postupu a auditu.

Uživatelé služby Tungsten Network mohou uložit digitálně podepsaný soubor PDF do svého vlastního elektronického archivu nebo k němu nonstop přistupovat v archivu služby Tungsten Network.

Pokud chcete podrobněji probrat naše globální možnosti dodržování předpisů, kontaktujte nás.

Lze elektronické faktury odesílat do různých zemí?

Ano, služba Tungsten Network je globální a svým uživatelům umožňuje celosvětovou výměnu faktur. Služba Tungsten Network vyhovuje místním daňovým předpisům, čímž vám ulevuje od zátěže spojené s dodržováním předpisů. Díky spolupráci se sítí PwC jsme schopni zajistit splnění předpisů souvisejících s financemi a fakturací, které platí napříč Evropou, Severní Amerikou a oblastí Asie a Pacifiku.

Pokud chcete podrobněji probrat naše globální možnosti dodržování předpisů, kontaktujte nás.

Vyžaduje používání elektronické fakturace implementaci nového hardwaru nebo softwaru?

Ne. Ne pokud používáte službu Tungsten Network, která nevyžaduje investice do dalšího softwaru nebo hardwaru. Týmy pro implementaci a mapování za vás navíc spravují integraci. Spolupracují s vámi a stávajícími účetními systémy a datovými soubory vašich dodavatelů nebo zákazníků a zajišťují hladký přechod.

Jakým způsobem mohou elektronickou fakturaci používat malí dodavatelé?

Díky službě elektronické fakturace Tungsten Network mohou elektronické faktury odesílat i malí dodavatelé. Dodavatelé, kteří nepoužívají fakturační systém nebo neodesílají dostatek faktur, aby si museli pořizovat integrované řešení, mohou používat řešení s webovými formuláři. Toto řešení je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network a dodavatelům stačí se jednoduše přihlásit ke svému účtu a vytvořit elektronickou fakturu online. Údaje se zákazníkům odešlou prostřednictvím služby Tungsten Network, přičemž procházejí stejnými kontrolami jako v případě integrovaného řešení.

Zákazníci používající řešení s webovými formuláři mohou stále využívat výhod tvorby hlášení, podpory a přístupu k archivu faktur prostřednictvím zabezpečeného online portálu.

„Jsme malá firma, a tak je pro nás klíčové, abychom dostávali platby co nejdříve. Služba Tungsten Network tomuto požadavku vyhovuje, jelikož nás informuje o tom, že naše faktury byly úspěšně doručeny a náš zákazník je zpracovává. Online odesílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network je jednoduché a bezpečné a co je nanejvýš důležité, tato služba nám navíc umožňuje udržovat dobré vztahy s jedním z našich předních klientů.“Zakladatel společnosti Glenammer, Engineering L

Co je digitální podpis?

Digitální podpis v podstatě dokládá odběrateli, že byla faktura skutečně zaslána dodavatelem uvedeným na faktuře. Digitální podpisy slouží k prokázání pravosti původu faktury a také pravdivosti údajů v originálním dokumentu. Podpisy Tungsten Network vystavuje společnost TrustWeaver a obsahují časovou známku.

Je nutné ověřit podpisy na všech fakturách před dalším zpracováním, aby bylo možné uzavřít auditní historii. Toto však může udělat, je-li třeba, společnost Tungsten Network na základě výslovného písemného souhlasu klienta.

Co je EBPP?

EBPP je zkratka slov Electronic Bill Presentment and Payment, neboli Elektronické předkládání a platby účtů. Zjednodušeně řečeno se jedná o integrovaný převod účtů (faktur) za účelem předkládání a splnění podmínek platebního procesu.

Pojem EBPP lze popsat také jinými slovními spojeními, jako je elektronické účtování nebo e-účtování. Z těchto slovních spojení obvykle vyplývá, že hlavním iniciátorem služby je dodavatel. Faktury mnoha svým zákazníkům (odběratelům) přitom odesílá za pomoci stejného procesu.

Řešení EBPP umožňují elektronickou výměnu údajů z faktur mezi dodavateli a odběrateli, aby mohly být následně předloženy a zpracovány za účelem platby. Výhody používání systému EBPP, jako je například služba Tungsten Network pro pohledávky a závazky, zahrnují eliminaci ručního zpracování, zlepšení přehlednosti finančních toků, schopnost platit včas a přístup k bezpečnému archivu.

Co je EIPP?

EIPP je zkratka slov Electronic Invoice Presentment and Payment, neboli Elektronické předkládání a platby faktur. Zjednodušeně řečeno se jedná o proces, v jehož rámci si odběratelé a dodavatelé vyměňují a spravují fakturaci pomocí řešení, jako je služba Tungsten Network.

Pojem EIPP lze popsat také jinými slovními spojeními, jako je elektronická fakturace nebo e-fakturace. Z těchto slovních spojení obvykle vyplývá, že hlavním iniciátorem služby je odběratel, přičemž faktury od mnoha svých dodavatelů přijímá za pomoci stejného procesu.

Řešení EIPP umožňují elektronickou výměnu finanční dokumentace mezi odběrateli a dodavateli (nejen faktur, ale také objednávek, avíz o provedené platbě atd.) a rychlé a bezpečné zpracování těchto dokumentů online. Výhody používání systému EIPP, jako je například služba Tungsten Network pro pohledávky a závazky, zahrnují eliminaci ručního zpracování, zlepšení přehlednosti finančních toků, schopnost platit včas a přístup k bezpečnému archivu.

Co je P2P?

P2P je zkratka slov Purchase-to-Pay (nebo Procure-to-Pay). Sleduje celý proces od nákupu zboží odběratelem až do obdržení platby dodavatelem.

Tento proces pomáhají zjednodušit mnohá řešení, včetně nástrojů pro online nákup, doručení objednávky a elektronickou fakturaci a řešení pro pracovní postupy a elektronické platby.

Společnost Tungsten Network uzavřela partnerství s mnoha předními organizacemi, aby mohla svým klientům poskytnout nejlepší řešení ve své třídě, která splní všechny jejich potřeby.

Co je elektronický archiv systému Tungsten Network?

Služba Tungsten Network ukládá každou fakturu odeslanou prostřednictvím sítě elektronické fakturace do archivu faktur. Všichni uživatelé sítě mají k tomuto archivu přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network. Faktury se uchovávají v posloupném pořadí a vždy je lze vyhledat. Jelikož se faktury ukládají do elektronického archivu, společnost Tungsten Network může zaručit jejich platnost a ochránit je před neoprávněným přístupem.

Jaké má společnost Tungsten Network partnery, aby zajistila plnění všech náležitostí?

Firma PricewaterhouseCoopers radí společnosti Tungsten Network v daňové oblasti. Tungsten Network využívá služeb lokálních organizací PwC, jejichž prostřednictvím je v kontaktu s příslušnými místními daňovými úřady, abychom měli nejaktuálnější daňové informace a mohli je zabudovat do našeho produktu.

Společnost TrustWeaver digitálně podepisuje naše faktury. Společnost TrustWeaver poskytuje nástroje pro usnadnění dodržování předpisů a kontrolovatelnosti podnikové dokumentace a procesů prostřednictvím inovativních řešení založených na elektronickém podpisu.

Náležitosti „splňujete ve 48 zemích“ – a co země, v nichž tomu tak není?

V tomto případě společnost Tungsten nebude moci poskytnout legislativně platný elektronický daňový doklad digitálně podepsaný společností TrustWeaver. Místo toho vám společnost Tungsten vystaví pracovní snímek faktury, na kterém budou uvedeny všechny potřebné informace, ale který nebude legislativně platným dokumentem pro účely auditu nebo nárokování vrácení DPH.

Mohu získat kopii souboru fatturaXML?

Přístup můžete získat prostřednictvím archivu služby Tungsten Network.

Mohu faktury posílat více než jednomu zprostředkovateli SdI?

Pro společnosti je obvyklé mít více než jednoho zprostředkovatele, je však zásadní, aby se každá faktura odeslala pouze jednou. Aby se zabránilo vzniku duplicitních faktur, zajistěte, aby žádné faktury odeslané prostřednictvím služby Tungsten Network nebyly zaslány také jinému zprostředkovateli a naopak.

Pokud máte dotaz ohledně problému s odesíláním všech svých faktur prostřednictvím jednoho poskytovatele služeb, obraťte se na adresu [email protected]

Může systém Tungsten Network odesílat zahraniční faktury SdI?

Odesílat zahraniční faktury SdI není zákonný požadavek. Proto tyto faktury SdI implicitně neodesíláme, holistické řešení pohledávek společnosti Tungsten Network však dokáže tento požadavek podpořit.

Pokud máte dotaz ohledně problému s odesíláním všech svých faktur prostřednictvím jednoho poskytovatele služeb, obraťte se na adresu [email protected]

Mohu systém Tungsten Network využívat k zasílání zahraničních faktur?

Ano. Pokračujte v zasílání zahraničních faktur prostřednictvím služby Tungsten Network obvyklým způsobem. Zajistíme, aby vaši zákazníci i nadále tyto faktury dostávali jako obvykle.

Musím využívat speciální archiv Tungsten Network?

Speciální archiv splňuje specifické předpisy pro Itálii, společnost Tungsten Network tedy jeho využívání považuje za vhodné, rozhodnutí je však na vás. Pro dodavatele, kteří se jej rozhodnou nevyužívat, se budou snímky faktur ukládat pouze do standardního archivu Tungsten Network.

Je třeba odesílat faktury do systému Tungsten Network i SdI?

Ne, společnost Tungsten Network je registrovaným zprostředkovatelem SdI a odesílá v Itálii SdI vaším jménem všechny domácí faktury. Aby se zabránilo vytváření duplicitních faktur, měli byste faktury svému zákazníkovi odesílat pouze prostřednictvím služby Tungsten Network.

Společnost Tungsten Network již s vaší společností sdílela aktualizovaný dokument se smluvními podmínkami. Pokud chcete získat jurisdikční aktualizaci, zašlete e-mail na adresu [email protected] a my vám je zašleme v italštině nebo angličtině.

Očekává můj zákazník, že budu faktury prostřednictvím služby Tungsten Network odesílat stále?

Ano. Pokud váš zákazník specificky neuvedl jinak, pokračujte nadále v zasílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network. Služba Tungsten Network nabízí funkce a možnosti, které váš zákazník nebude mít k dispozici, pokud využijete samostatný proces.

Vytváří služba Tungsten Network po sobě jdoucí čísla faktur?

Služba Tungsten Network po sobě jdoucí čísla faktur podporuje, ale neposkytujeme je. Číslo faktury poskytuje dodavatel, systém Tungsten Network však nepovoluje duplicitní čísla.

Jak zjistím, že systém SdI přijal nebo zamítl mou fakturu?

Stav faktur si můžete obvyklým způsobem zkontrolovat na stránce stavu faktur.

Jak si služba Tungsten Network stojí v porovnání s alternativními poskytovateli nebo s fakturací přímo společnosti SdI?

Společnost Tungsten Network není jen pouhým zprostředkovatelem společnosti SdI, nabízíme holistickou službu elektronické fakturace zahrnující funkce a možnosti, které by váš zákazník při využití samostatného procesu neměl k dispozici.

V níže uvedené tabulce najdete přehled výhod odesílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network místo jejich zasílání společnosti SdI.

SdI Direct

Tungsten Network

Potvrzování faktur specifické pro zákazníka
Potvrzení zajišťující, že faktura splňuje potřebné požadavky
Služba stavu faktury prostřednictvím portálu Tungsten Network
Údaje přímo do systému ERP
Převod objednávek na faktury
Možnosti na míru vašemu podniku: webový portál online nebo přímá integrace
Je můj účet připraven k použití?

Ano. Pokračujte v zasílání faktur obvyklým způsobem. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, obraťte se na podporu.

Existuje nějaké riziko spojené s využíváním více než jednoho zprostředkovatele?

Pokud se nevytvoří žádné duplikáty, neexistuje žádné riziko. Aby se zabránilo vzniku duplicitních faktur, zajistěte, aby žádné faktury odeslané prostřednictvím služby Tungsten Network nebyly zaslány také jinému zprostředkovateli a naopak.

Pokud máte dotaz ohledně problému s odesíláním všech svých faktur prostřednictvím jednoho poskytovatele služeb, obraťte se na adresu [email protected]

Je společnost Tungsten Network zaregistrována jako zprostředkovatel SdI?

Ano, společnost Tungsten Network je zaregistrována jako zákonný zprostředkovatel SdI.

Můj zákazník ve službě Tungsten Network mi poskytl svůj kód umístění. Mohu jednoduše odeslat faktury jinému poskytovateli a uvést tento kód?

Jak je popsáno výše, pokud nebylo výslovně uvedeno jinak, zákazník očekává, že budete nadále pokračovat v zasílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network. Služba Tungsten Network nabízí funkce a možnosti, které váš zákazník nebude mít k dispozici, pokud využijete samostatný proces.

Co se stane, pokud se rozhodnu nevyužívat archiv Tungsten Network?

Snímky vašich faktur ve formátu PDF se budou ukládat do standardního archivu Tungsten Network. Bude je také třeba archivovat v souladu s italskými daňovými předpisy.

Co se pro mě ohledně daní změnilo od 1. ledna 2019?

Od 1. ledna 2019 se všechny domácí faktury v Itálii musí odesílat ke schválení na platformu SdI. Společnost Tungsten Network je registrovaným zprostředkovatelem SdI a má podle zákona povinnost odesílat v Itálii SdI ke schválení vaše faktury.

Pokud není výslovně uveden jiný pokyn, zákazník očekává, že budete nadále pokračovat v zasílání faktur obvyklým způsobem prostřednictvím služby Tungsten Network. Aby se zabránilo vytváření duplicitních faktur, měli byste faktury svému zákazníkovi odesílat pouze prostřednictvím služby Tungsten Network.

Co se pro mě technicky změnilo od 1. ledna 2019?

Ve způsobu, jakým odesíláte faktury prostřednictvím služby Tungsten Network, nedochází k žádným technickým změnám. Tungsten Network zašle vaše faktury SdI k ověření, ale od vás se nevyžadují žádné technické změny.

Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, obraťte se na podporu.

Co je speciální elektronický archiv Tungsten Network v Itálii?

Speciální archiv ukládá digitálně podepsaný snímek faktury ve formátu pdf do archivu TrustWeaver, aby byly splněné specifické předpisy pro Itálii, které vstoupily v platnost dne 11. dubna 2017.

Faktury se vybírají první víkend v každém měsíci, přičemž v tomto termínu je uživatel bude moci ve speciálním archivu zobrazit v seznamu. Speciální archiv je zpoplatněn standardními poplatky za archivaci.

Proč společnost Tungsten Network odesílá moje faktury SdI?

Společnost Tungsten Network má ze zákona povinnost vytvořit ke každé domácí transakci, kterou zpracovává, elektronickou fakturu vyhovující daňovým předpisům. Je to součást smluvních podmínek, které jste podepsali při registraci svého účtu Tungsten Network.

Od 1. ledna 2019 se musí domácí faktury v Itálii vytvářet jako dokumenty fatturaXML a zasílat společnosti SdI k ověření, proto společnost Tungsten Network dodržujte tento přesný postup.

Společnost Tungsten Network již s vaší společností sdílela aktualizovaný dokument se smluvními podmínkami. Pokud chcete získat jurisdikční aktualizaci, zašlete e-mail na adresu [email protected] a my vám je zašleme v italštině nebo angličtině.

Vytváří fakturu společnost Tungsten Network nebo dodavatel?

Pokud je dodavatel ve vyhovujícím stavu nebo při odesílání faktury za služby vytvoří zákonnou fakturu společnost Tungsten Network.

Dodavatelé zašlou své fakturační údaje do systému Tungsten Network a my za ně vytvoříme zákonnou fakturu. Společnost Tungsten poté odešle fakturu a širší datový soubor odběrateli v závislosti na konkrétních požadavcích odběratele. Verze zákonné faktury ve formátu PDF, digitálně podepsaná společností TrustWeaver, se poté bezpečně uloží v elektronickém archivu Tungsten Network pro účely auditu.

Pokud vystavuji faktury z jiného státu do státu, ze kterého se dopravuje moje zboží, a podmínky splňuje pouze jeden ze států, může společnost Tungsten Network vytvořit fakturu splňující zákony?

Když nastane rozpor mezi hodnotami „Stát fakturace“ a „Stát dodání“, má přednost stát, ze kterého se dopravuje zboží, protože na údaji v políčku „stát dodání“ závisí validace daní. Pokud tedy dopravujete zboží ze státu splňujícího podmínky, společnost Tungsten Network bude vždy schopna vytvořit digitálně podepsanou zákonnou fakturu. Pokud se zboží nedopravuje ze státu splňujícího podmínky, bude společnost Tungsten moci poskytnout pouze snímek faktury v systému Workflow.

Pokud vystavuji faktury z jiného státu do státu, ze kterého se dopravuje moje zboží, která specifická pravidla daná státem platí?

Stejně jako v případě validace daní se povinná pole a pravidla specifická pro stát řídí přednostně údajem „Stát dodání“ před údajem „Stát fakturace“, pokud se tyto dva údaje liší.

Indie v roce 2017 mění daňový systém – jak to ovlivní mou fakturaci, až se v Indii zavede daň ze zboží a služeb (GST)?

Po zavedení daně GST v Indii se služba společnosti Tungsten Network aktualizuje tak, aby umožňovala nový systém zdanění. GST bude znamenat, že společnost Tungsten může vytvářet faktury dodržující zákony s digitálním podpisem pro indické dodavatele ze všech 29 států místo dosavadních osmi.

Vyhovuje služba Tungsten Network požadavkům ve všech 29 indických státech?

Každý indický stát má svou vlastní legislativu týkající se DPH, a tedy i pravidla a předpisy ohledně fakturace DPH na bázi jednotlivých států. Daně za služby se však vybírají centrálně, takže společnost Tungsten Network dokázala zajistit splnění požadavků na fakturaci služeb pro celou zemi. Společnost Tungsten tedy splňuje patřičné požadavky pro zákazníky odesílající faktury za služby a výrobu ve všech 29 státech.

Pro zákazníky zasílající faktury za zboží splňuje společnost Tungsten požadavky v 8 státech:

 • Čandígarh
 • Dillí
 • Himáčalpradéš
 • Karnataka
 • Maháráštra
 • Paňdžáb
 • Rádžasthán
 • Západní Bengálsko
Co když dodavatelé zasílají „smíšené“ faktury za zboží i služby?

DPH / národní daň z prodeje má prioritu před daní ze služeb. Proto nemůže společnost Tungsten Network vytvořit digitálně podepsanou fakturu splňující zákony, pokud se faktura vystavuje ze státu nesplňujícího požadavky, nebo pokud bylo zboží vztahující se k faktuře dodáno ze státu nesplňujícího požadavky. V těchto případech služba Tungsten Network vystaví pouze snímek systému Workflow.

V případě, že je smíšená faktura vystavena ze státu splňujícího podmínky a zboží bylo dodáno ze státu splňujícího podmínky, může služba Tungsten vytvořit fakturu splňující zákony.

Co když dodavatelé odesílají faktury se státu, která nesplňuje podmínky?

V tomto případě vytvoří služba Tungsten Network místo digitálně podepsané zákonné faktury pouze snímek v systému Workflow.

Jaké typy zdanění existují v Indii?

V Indii existují čtyři typy nepřímého zdanění:

 • VAT: mezistátní zdanění zboží – faktury za zboží
 • CST: vnitrostátní zdanění zboží – faktury za zboží
 • CENVAT: centralizované zdanění výroby – faktury za výrobu
 • Service: centralizované zdanění služeb – faktury za služby
Vygeneruje společnost Tungsten Network moje CFDI, nebo mám nahrát dříve vygenerované CFDI?

Autorizovaný poskytovatel certifikace vytvoří zákonný dokument CFDi, v souladu s požadavky Mexického daňového úřadu. Systém Network CFDi nevytváří, jednoduše ověřujeme jednotlivé prvky právního dokumentu.

Jak odešlu své údaje do systému Tungsten Network?
 • Dodavatelé webových formulářů odešlou soubor CFDi XML do portálu Tungsten Network na stránce „Vytvořit fakturu“. Pak je třeba, aby tito dodavatelé ručně vyplnili políčka specifická pro odběratele. (Dodatky)
 • Integrovaní dodavatelé přenášejí údaje CFDi ze svých účetních systémů přímo do služby Tungsten Network. Pak je třeba, aby tito dodavatelé poskytli údaje dodatků – jedná se o nefiskální součást CFDi, která obsahuje požadavky specifické pro určité odběratele.
How is a CFDI validated?

Řešení s webovými formuláři:

Once a CFDI has been submitted they will follow the usual Tungsten Network process, where the Supplier will receive both an email acknowledgement and portal update, and if the invoice data passes validation a transaction number will be created.

Paralelně bude vygenerován soubor sestávající ze všech informací specifických pro příslušnou zemi (kódy dodavatelů, názvy společností, adresy, platební údaje apod.) pro společnost Buzón e.

Nakonec společnost Tungsten Network vytvoří a odešle datový balík (pracovní snímek a datový soubor) odběrateli a společnost Buzón E vygeneruje právně platnou fakturu, která bude uložena v archivu Tungsten Network eArchive, který je přístupný non-stop, přičemž zákazník si archivační službu musí registrovat.

Integrované řešení:

Buzón e will validate CFDIs in the first instance, ensuring that the document meets the requirements of the Mexican Tax Authority.

Po dokončení tohoto kroku společnost Tungsten Network provede další ověřovací kontroly v souladu s fakturačními požadavky příslušného odběratele.

Jakmile proběhnou obě sady ověřování, vytvoří a odešle společnost Tungsten Network datový balík (pracovní snímek a datový soubor) odběrateli a společnost Buzón E vygeneruje právně platnou fakturu, která bude uložena v archivu Tungsten Network eArchive, který je přístupný non-stop, přičemž zákazník si archivační službu musí registrovat.

Jaké jsou požadavky elektronické fakturace pro Mexiko?

Všechny faktury od dodavatelů se sídlem v Mexiku v systému Tungsten Network musí být vytvořeny ve specifickém elektronickém formátu: CFDi. Faktury ve formátu CFDi vytváří poskytovatelé služeb z řad třetích stran, kteří se označují jako autorizovaní poskytovatelé certifikace (PAC).

Podle daňových požadavků v Mexiku mají odběratelé, kteří dostávají faktury ve formátu CFDi od takových dodavatelů, povinnost potvrdit, že jsou v platném formátu CFDi a že je vytvořil autorizovaný poskytovatel certifikace jménem dodavatele, který není uveden na černé listině. V případě auditu musí také poskytnout kopie faktur ve formátu CFDi s křížovým odkazem na každou transakci zaznamenanou v účetním systému (AP).

What is a CFDI?

An electronic invoice file created by a PAC which meets the current requirements of the Mexican Tax Authorities. All invoices sent by Suppliers based in Mexico must be created in CFDI format. It contains two integral, unique pieces of data:

 1. Digital Certificate (CSD) – the vendor’s egal representative needs to obtain a digital signature called FIEL from their local Tax Authority office. You can then use this to obtain a digital certificate online from the Tax Authority’s website. Your PAC provider will use this to sign each CFDI invoice document they create.
 2. Číslo rozpočtového listu (UUID) – autorizovaný poskytovatel certifikace specifikuje pro každou transakci jedinečné ID transakce.
Co je PAC?

Poskytovatel služeb z řad třetích stran registrovaný u mexického daňového úřadu, který má oprávnění potvrzovat dokumenty faktur ve formátu CFDi jménem dodavatelů poskytnutím UUID a právního razítka. Společnost Buzón e je autorizovaným poskytovatelem certifikace, který ověřuje dokumenty faktur ve formátu CFDi ve službě Tungsten Network.

Co je UUID?

Jedinečná reference přidělená transakci, kterou přidává autorizovaný poskytovatel certifikace a registruje se u mexického daňového úřadu.

Mohu si změnit způsob ověřování?

Preferovaný způsob ověřování si můžete kdykoli změnit – stačí jednoduše kliknout na odkaz „Ověřování prostřednictvím X“ na obrazovce.

Musím vícefaktorové ověřování použít při každém přihlášení k portálu?

Je nutné, abyste si vícefaktorové ověřování nastavili pomocí platného čísla mobilního telefonu či pevné linky. Po provedení počátečního nastavení bude ověření nutné provádět pouze při změně IP adresy nebo v případě, že budete potřebovat změnit heslo. 

Potřebuji k využití vícefaktorového ověřování smartphone?

Náš poskytovatel vícefaktorového ověřování nabízí čtyři způsoby ověření: zprávou SMS, upozorněním Push, e-mailem nebo zpětným zavoláním prostřednictvím pevné linky. Může-li váš telefon přijímat textové zprávy, ověřování lze provádět SMS zprávou. V opačném případě zvolte jinou metodu.

Bude mě ověřování pomocí mobilního telefonu stát nějaké peníze?

Ověřování pomocí mobilního telefonu či pevné linky je zcela bezplatné.

Kolikrát mohu požádat o ověřovací kód?

Při nastavování vícefaktorového ověřování můžete požádat až o 15 zpráv SMS za den. 

Jakmile máte nastaveno číslo mobilního telefonu, můžete v rámci pokusů o přihlášení požádat až o 20 kódu ve zprávě SMS za den. Pokud limit překročíte, bude vám účet na 24 hodin uzamčen. Poté můžete požádat o nový kód. Upozornění: každý úspěšný pokus o přihlášení váš denní limit resetuje. 

Nepřišel mi e-mail k ověření čísla mobilního telefonu. Co mám dělat?

Pokud jste e-mail neobdrželi, na obrazovce klikněte na odkaz pro opětovné odeslání a chvíli počkejte, dokud neobdržíte kód na svůj mobilní telefon.

Nepřišlo mi upozornění Push s ověřovacím kódem. Co mám dělat?

Pokud jste kód neobdrželi, na obrazovce klikněte na odkaz pro opětovné odeslání a chvíli počkejte, dokud vám nebude do aplikace Authy zasláno upozornění Push.

Nepřišla mi zpráva SMS s ověřovacím kódem. Co mám dělat?

Pokud jste kód neobdrželi, na obrazovce klikněte na odkaz pro opětovné odeslání a chvíli počkejte, dokud kód neobdržíte na svůj mobilní telefon.

Nedávno jsem změnil(a) číslo mobilního telefonu. Jak změním telefonní číslo, které používám k vícefaktorovému ověřování?

Chcete-li dosavadní číslo mobilního telefonu či pevné linky změnit, musíte kontaktovat náš tým podpory, který vám zašle odkaz na resetování, jehož prostřednictvím můžete změnit své údaje.

Co máme dělat, pokud k přihlášení k portálu používáme sdílený účet?

Pokud používáte sdílený účet, např. [email protected], bude třeba k nastavení vícefaktorového ověřování používat jedno číslo mobilního telefonu. Upozorňujeme však, že pokud k tomuto číslu mobilního telefonu nemáte přístup a váš účet vyžaduje ověření, tj. pokud se snažíte přihlásit z jiné IP adresy nebo si chcete změnit heslo, nebudete to moci udělat. 

Nejlepší alternativou by bylo požádat svého správce, aby vás na vašem účtu vytvořil jako samostatného uživatele, a při přihlašování do portálu používat vlastní telefonní číslo.

Co když jsem v zahraničí?

V zahraničí lze ověření provést, pokud máte aktivní spojení pro příjem zpráv SMS, přístup ke svému e-mailu nebo nainstalovanou aplikaci Authy, ze které obdržíte push notifikaci.

Co když u sebe nemám mobilní telefon?

Pokud k vícefaktorovému ověřování používáte mobilní zařízení, které však nemáte k dispozici při přihlášení z alternativní IP adresy, budete muset zvolit jinou metodu ověření, například prostřednictvím e-mailu či pevné linky.  

Vícefaktorové ověřování nabízí 4 způsoby ověření. Pokud nemáte přístup k e-mailu nebo nemůžete přijímat notifikace push nebo textové zprávy SMS, můžete zažádat o ověřovací kód prostřednictvím zpětného zavolání na číslo pevné linky.

Co je vícefaktorové ověřování?

Osvědčené postupy ochrany účtu. Vícefaktorové ověřování vyžaduje, aby uživatelé propojili svou e-mailovou adresu s číslem mobilního telefonu či pevné linky. Jde o dodatečné ověření při přihlašování k účtu na portálu. Tím se snižuje riziko, že se k vašemu účtu pomocí vašich údajů přihlásí neznámí uživatelé.

Na koho se mám obrátit, pokud mám dotazy nebo připomínky týkající se vícefaktorového ověřování?

Pokud máte ohledně vícefaktorového ověřování jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na náš tým podpory, který vám bude schopen pomoci.

Proč je vícefaktorové ověřování povinné?

Tato bezpečnostní funkce chrání váš účet a fakturační údaje. Je povinná pro všechny uživatele portálu a nahradila dosavadní funkce „Zapamatovatelné slovo“ a „Bezpečnostní otázka“.

Jak se k portálu Tungsten Network přidávají noví zákazníci, abych jim mohl fakturovat?

Pokud chcete do svého portálu Tungsten Network přidat další zákazníky, musíte provést následující kroky.

Váš účet na portálu funguje pro všechny zákazníky společnosti Tungsten, kteří dostávají faktury prostřednictvím systému Tungsten Network, a můžete je připojit v 5 jednoduchých krocích, vše v rámci portálu.

  1. Přejděte do nabídky a vyberte možnost „Zákazníci > Propojit se zákazníkem“.
  2. Vyhledejte zákazníka, kterého chcete vytvořit, podle názvu společnosti nebo DIČ společnosti.
  3. Připojte svůj kód dodavatele nebo jakýkoli pomocný dokument (například kopii objednávky), pokud je to relevantní.
  4. Klikněte na možnost „Propojit“.
  5. Týmy společnosti Tungsten Network vaši žádost o propojení zkontrolují a potvrdí se zákazníkem kupujícího – jakmile je hotovo, jste připraveni začít fakturovat prostřednictvím portálu.

Jak získám nápovědu k účtu Tungsten Network?

Můžete se obrátit na náš tým podpory odesláním žádosti o podporu na domovské stránce účtu portálu.

Jednoduše přejděte do nabídky nápovědy a podpory umístěné v pravém horním rohu stránky a zobrazí se rozevírací nabídka.

Poté klikněte na možnost „Vytvořit žádost“ a vyplňte všechny potřebné informace na žádosti, abychom vám mohli lépe pomoci.

jak se přidávají nebo aktualizují informace na účtu služby Tungsten Network?

Můžete aktualizovat nebo upravovat informace vztahující se k vašemu účtu Tungsten, jako je název společnosti, adresa, vlastní uživatelské údaje či bankovní údaje, nebo dokonce přidávat a odebírat uživatele. To lze provést z nabídky portálu – stačí přejít na svůj účet, nabídka je umístěna v pravém horním rohu domovské stránky.

Zapomněl/a jsem přihlašovací údaje. Kde si mohu obnovit heslo nebo uživatelské jméno?

Žádný problém. Je dobré si pamatovat, že vaše uživatelské jméno je e-mailová adresa, kterou jste použili k registraci svého účtu. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na možnost „Zapomenuté heslo“ na přihlašovací stránce portálu, kam budete muset zadat svou registrovanou e-mailovou adresu, na kterou se má odeslat e-mail k resetování hesla.

Služba Tungsten Network využívá vícefaktorové ověřování (MFA). Budete vyzváni k volbě, zda ověření tokenu MFA obdržíte prostřednictvím aplikace, SMS nebo e-mailu. Pokud potřebujete MFA resetovat, je třeba obrátit se na náš tým podpory.

Obdržel jsem zprávu z portálu, která uvádí, že už nemám žádné další transakce. Jak si mohu další transakce zakoupit, kolik to stojí a mohu za tento nákup obdržet fakturu?

Každý účet služby Tungsten Network Webform má standardně k dispozici 52 transakcí ročně zdarma. Po vyčerpání těchto transakcí si budete muset další transakce zakoupit. Provedete to pomocí následujícího postupu:

  1. Přejděte do nabídky ve svém účtu, která se nachází v pravém horním rohu domovské stránky.
  2. Přejděte na možnost Nákup transakcí služby Tungsten Network v části Vaše společnost.
  3. Vyberte způsob platby a počet transakcí, které chcete zakoupit.
  4. Pokračujte zbývajícími požadovanými informacemi.
  5. Zbývající transakce můžete sledovat na stránce „Fakturace“ > „Vytvořit fakturu“.

Kdy a jak tedy dostanu zaplaceno?

Datum platby stanovuje odběratel a společnost Tungsten nemá informace o tom, kdy bude platba zaúčtována. Tento dotaz by měl dodavatel položit odběrateli.
Co se týče způsobu platby, odběratel typicky odesílá platbu prostřednictvím bankovních údajů, které dodavatel uvádí na fakturách.

Dodavatel může také bankovní údaje aktualizovat podle pokynů uvedených níže:

  1. Na portálu klikněte na nabídku „Váš účet“v pravém horním rohu
  2. V části „Informace o faktuře“ klikněte na možnost „Informace o provedení platby“
  3. Klikněte na kartu „Vrátit: bankovní údaje“
  4. Přidejte/upravte bankovní účet.

Co znamenají jednotlivé stavy faktur?

Datum platby stanovuje odběratel a společnost Tungsten nemá informace o tom, kdy bude platba zaúčtována. Tento dotaz by měl dodavatel položit odběrateli.
Co se týče způsobu platby, odběratel typicky odesílá platbu prostřednictvím bankovních údajů, které dodavatel uvádí na fakturách.

Dodavatel může také bankovní údaje aktualizovat podle pokynů uvedených níže:

  1. Na portálu klikněte na nabídku „Váš účet“v pravém horním rohu
  2. V části „Informace o faktuře“ klikněte na možnost „Informace o provedení platby“
  3. Klikněte na kartu „Vrátit: bankovní údaje“
  4. Přidejte/upravte bankovní účet.

Co se stane s fakturou po odeslání z portálu Tungsten Network?

Pokud chcete vyhledat stav faktury po odeslání, musíte přejít do nabídky a vybrat možnost Faktury > Stav faktury.

Odtud můžete stav faktury vyhledat zadáním jedinečného čísla faktury.

Po jejím nalezení budete moci zkontrolovat stav – standardní stavy zpracování ve službě Tungsten Network jsou Odesláno, Přijato, Doručeno a Zamítnuto.
Pokud potřebujete ohledně těchto stavů faktur nějak pomoci, jednoduše se na nás obraťte zasláním žádosti o podporu.

Upozorňujeme, že stavy nad rámec standardních stavů zpracování ve službě Tungsten jsou k dipozici, když váš zákazník podporuje službu stavu faktury.

Další stavy mohou být: Přijato, Schváleno, Zamítnuto, Zaplaceno, Pozdrženo a Výjimka. Pokud potřebujete pomoci s fakturou v těchto stavech, kontaktujte prosím svého zákazníka.
Je důležité mít na paměti, že ne všichni zákazníci odběratele zasílají aktualizace stavu faktur prostřednictvím služby Tungsten Network.

Co kdyby byla moje faktura zamítnuta nebo kdybych odeslal/a fakturu / dobropis s nesprávnými údaji?

Fakturu bohužel nemůžete po odeslání upravit. V závislosti na zákazníkovi budete mít několik možností, proto si u něj vždy zjistěte, jaký postup preferuje.

Máte následující možnosti:

  1. Vystavit samostatný dobropis (prostřednictvím stránky „Vytvořit fakturu“), která reflektuje chybnou fakturu, čímž tuto fakturu fakticky zrušíte. Poté je třeba, abyste vystavili fakturu novou, s opravenými fakturačními údaji, včetně nového čísla faktury. Systém nepovolí duplicitní fakturu.
  2. Kontaktujte přímo zákazníka a požádejte o zamítnutí nesprávné faktury. Poté budete muset vystavit novou fakturu s revidovanými fakturačními údaji, včetně nového čísla faktury, protože systém nepovoluje duplicitní faktury.
  3. Kontaktujte přímo zákazníka a požádejte o zamítnutí nesprávné faktury. Odešlete nám žádost o podporu a přiložte oznámení o  zamítnutí od zákazníka a požádejte o o vymazání faktury, abyste ji mohli znovu (se stejným číslem faktury) odeslat s revidovanými fakturačními údaji.

Kde se mohu podívat na své objednávky? Co se stane, pokud není moje objednávka na účtu Tungsten Network?

Objednávky zobrazíte jednoduše podle tohoto postupu:

  1. Přejděte do nabídky „Objednávky“.
  2. Použijte správné filtry v oddílu kritérií k vyhledání příslušné objednávky.
  3. Klikněte na možnost Zobrazit objednávky.
  4. Podrobnosti o objednávce můžete zobrazit kliknutím na ikonu plus vedle čísla objednávky.

Užitečný tip: Nyní můžete přijmout objednávku a převést ji na fakturu namísto zadávání všech podrobností faktury od samého začátku. Pokud nevidíte objednávku, kterou potřebujete (a váš zákazník používá převod objednávky), kontaktujte příslušného žadatele o objednávku a požádejte o nahrání do služby Tungsten Network.

Vezměte prosím na vědomí, že ne všichni zákazníci nahrávají objednávky do systému Tungsten Network. Pokud chcete zjistit, zda se váš zákazník přihlásil k odběru naší služby objednávek, kontaktujte zákazníka.

Jak spustím hlášení o odeslaných fakturách?

Hlášení o odeslaných fakturách spustíte pomocí následujícího postupu:

  1. Přejděte do nabídky „Hlášení > Odeslané faktury.“
  2. Použijte příslušné filtry v oddílu kritérií.
  3. Klikněte na možnost „Spustit“.

Hlášení můžete stáhnout ve formátu Excel nebo CSV. Můžete si také stáhnout snímky faktur v hlášení ve formátu PDF.

Naplánujte si konzultaci zdarma

Vybudovali jsme největší síť pro obchodní transakce dodržující předpisy na světě, která pomáhá globálním podnikům na cestě k výkonu světové úrovně.

Vydejte se na cestu ještě dnes!

Obraťte se na nás