Prohlášení o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů

Společnost Tungsten Network je zavázána udržovat vysoké standardy zabezpečení, důvěrnosti a transparentnosti informací, a to ať už jako správce, či zpracovatel údajů.

Své povinnosti spojené s ochranou a zabezpečením našich údajů a údajů našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a partnerů bereme velmi vážně a změny, které zavádíme, abychom nařízení GDPR vyhověli, jsou součástí neustálého procesu, který odjakživa leží ve středu toho, co děláme.

Máme již zavedeny současné osvědčené oborové postupy, jako jsou certifikace IS0 27001 a Cyber Essentials. Společnost Tungsten Network plně dodržuje platná nařízení GDPR od data nabytí účinnosti 25. května 2018, přičemž také úzce spolupracuje s našimi klienty a dodavateli na plnění smluvních závazků pro naše produkty a služby.

Společnost Tungsten Network zavedla masivní systém správy na bázi ISO-(ISMS) a za účelem zajištění shody s předpisy vylepšila své interní kontrolní postupy a monitorování, aby vyhověla požadavkům nařízení GDPR v rámci ISMS; ty budou testovány a podrobeny kontrole externího auditora.

Provedli jsme také hodnocení rizik ochrany osobních údajů, aktualizovali relevantní zásady a postupy, aby byly v souladu s požadavky nařízení GDPR, a zajistili pravidelnou komunikaci a školicí programy pro všechny své zaměstnance po celém světě.

Společnost Tungsten Network jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, aby dohlížel, poskytoval poradenství a monitoroval dodržování předpisů. Podnik současně provede rozhodnutí nezbytná k zavedení jakéhokoli nového procesu nebo nástroje, které se považují za vhodné pro podporu procesu nařízení GDPR, a zajistí další plnění cílů.

Připravili jsme rovněž šablonu Dotazníku GDPR, která je nyní dostupná na našich webových stránkách a portálu a aktualizovali jsme své zásady ochrany soukromí, abychom zajistili jejich soulad s nařízením GDPR.