Prohlášení o moderním otroctví

V moderní společnosti zůstává tragickou realitou novodobé otroctví a obchodování s lidmi. Bere na sebe nejrůznější podoby, včetně skutečného otroctví, vynucené služby, vynucené nebo povinné práce a obchodu s lidmi, přičemž všechny tyto případy mají ten společný rys, že jedna osoba zbaví jinou osobu svobody za účelem osobního či obchodního prospěchu.

Společnost Tungsten Corporation Plc moderní otroctví a obchodování s lidmi bezvýhradně odsuzuje, ať se odehrává kdekoli na světě, a jejím cílem je vylepšovat naše postupy s ohledem na boj proti nim.

Struktura organizace

Společnost Tungsten Corporation Plc je globálním poskytovatelem technologických řešení s cílem umožnit podnikům na celém světě digitalizovat komplení řešení nákupů (Purchase-to-Pay) prostřednictvím patentované platformy Tungsten Network. To pomáhá podnikům modernizovat procesy závazků a pohledávek, což přináší vyšší efektivitu nákladů i provozu. Používání platformy kromě toho významně přispívá k omezení používání papírových dokumentů a tím i emisí uhlíku.

Společnost Tungsten Corporation Plc je mateřskou společností skupiny společností Tungsten.

Skupina má po celém světě více než 300 zaměstnanců a působí v následujících zemích: Velká Británie, USA, Bulharsko a Malajsie.

Naše podnikání

Podnik, který provozujeme, a jeho primární funkce mají následující součásti:

Náš dodavatelský řetězec sestává převážně z poskytovatelů infrastruktury dílčích technologií, kteří jsou typicky s ohledem na naše požadavky na bezpečnost a ochranu osobních údajů mezinárodně uznávanými poskytovateli ve svém oboru.

Naše zásady a proces povinné péče

Cílem společnosti Tungsten Corporation Plc je zajistit, aby v jejím dodavatelském řetězci ani v žádné součásti jejího podnikání nefigurovalo novodobé otroctví.

Společnost Tungsten Corporation Plc má dobře vybudovaná oddělení zadávání zakázek, právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů, která jsou ve vzájemné interakci a kontaktu, aby se zajistilo, že dodavatelé budou vybíráni na základě svých schopností přizpůsobit se našim požadavkům s ohledem na vyhovění všem relevantním aspektům zákona, ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně vyhovění relevantnímu zákonu proti otroctví a obchodování s lidmi a dalším požadavkům podnikových a  společenských zásad.

Další kroky

Další povinnosti dodavatelů s „vysokým“ rizikem
Společnost Tungsten Corporation Plc navíc v příštím finančním roce zahájí pravidelné hodnocení rizik u různých typů dodávek, aby bylo možné určit, kde se nachází největší riziko existence novodobého otroctví a obchodování s lidmi. Například dodávky telekomunikačního softwaru nebo hardwaru se pokládají za nízké riziko; dodávky služeb nízké hodnoty ve zranitelných zemích se pokládá za vysoké riziko.

U případů pokládaných za vysoké riziko mohou být vyžadována dodatečná prohlášení s podrobným výčtem zajištěných kroků.

Školení
Kromě svých stávajících zásad upozorňování na problémy, ochrany soukromí, zachování důvěrnosti vůči zákazníkům a školicího programu na téma ochrany osobních údajů zahájí společnost Tungsten Corporation Plc pro relevantní zaměstnance program školení s cílem zajistit, aby ve skupině panovalo vysoké povědomí o rizicích novodobého otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích a našem podnikání.

Klíčové indikátory výkonu
V případě, že společnost Tungsten Corporation Plc objeví dodavatele s vysokým rizikem, proběhne náležité zvážení relevantních klíčových ukazatelů výkonu.

Toto prohlášení je založeno na odstavci 54 (1) Zákona o novodobém otroctví z roku 2015 a představuje prohlášení společnosti Tungsten Corporation Plc k novodobému otroctví a obchodování s lidmi pro finanční rok končící 30. dubna 2019.

Pro společnost Tungsten Corporation plc a její dceřiné společnosti a jejím jménem.

David Williams

Finanční ředitel a dočasný výkonný ředitel

22. července 2019