Novinky o dodržování předpisů

Přehled
Jak se pohybovat po „minovém poli“ předpisů ohledně fakturace
Každá země má svá pravidla a předpisy, které vaše společnost musí dodržovat, a porušení těchto předpisů, ať už záměrně či nikoli, může mít za následek závažné tresty.
Znalost společnosti Tungsten Network v oblasti těchto mezinárodních předpisů vám pomůže vytvořit legální dokumenty o mezinárodních objednávkách a fakturách. Níže najdete nejnovější informace o vývoji finančního zákona po celém světě.

Nejnovější aktuality ze světa

world Polsko
calendar 07/10/2020

Poland; full steam ahead with B2B invoice clearance

The Polish Ministry of Finance plans to roll out a B2B VAT invoice clearance mandate (like the Italian SdI model) expected at the latest in 2022, with some sources citing an implementation closer to mid-2021.

Read more.

flag
world Řecko
calendar 07/10/2020

Greece delay Oct 1st invoice registration mandate

The Greek Government did an about turn on Oct 1st, the day of the mandate, to extend the voluntary period for invoice registration to January 1st 2021 citing economic impact of COVID and business readiness.

flag
world Maďarsko
calendar 07/10/2020

Hungary introduces a new file structure for online invoice data reporting

The Hungarian tax authority recently published a new file structure that will be the basis for online invoice data reporting in 2021. The new file structure is XSD version 3.0.

Read more. 

flag
world United States of America
calendar 07/10/2020

USA explores the possibilities for standardised e-invoicing

The American Business Payments Coalition (BPC) is leading a 3-year effort to explore the feasibility of developing and implementing a standard framework for ubiquitous B2B electronic invoicing for the US market.

Read more. 

flag
world Velká Británie
calendar 07/10/2020

The UK extends its reduction of the VAT rate for tourism and hospitality

The temporary VAT rate reduction to 15% VAT for the tourism and hospitality sectors will be extended up to the end of March 2021.

flag
world Saúdská Arábie
calendar 22/09/2020

Kingdom of Saudi Arabia; on its way to an e-invoicing mandate

On the 17th September Saudi’s General Authority for Zakat and Taxes recently published a draft e-invoicing regulation and have sought consultation with industry experts to provide input into their proposals. Tungsten is actively engaged in the consultation process which ends on October 14th.

flag
world Saúdská Arábie
calendar 20/05/2020

Saúdská Arábie (KSA) oznamuje zvýšení základní sazby DPH

Kingdom of Saudi Arabia (KSA) announces a base-rate VAT increase from 5% to 15%: KSA’s Minister of Finance, Mr. Al Jadaan, announced starting from 1 July 2020 the VAT rate will increase from 5% to 15%.

flag
world Indie
calendar 17/03/2020

Indie odkládá nařízení ohledně fakturace

The Indian government announced its invoice registration mandate late 2019, putting forward a very challenging go-live date of 1 April 2020 – they are now reporting they will be postponing the effective date of the mandate until 1 October 2020.

flag
world Čína
calendar 09/03/2020

Čína podniká kroky ke zlepšení zákona o DPH

Čínská státní daňová správa zveřejnila nové informace týkající se několika témat souvisejících s daněmi, včetně plánu rozvoje elektronických speciálních daňových faktur.

flag
world Polsko
calendar 09/03/2020

Polsko oznámilo listopadový termín pro elektronickou fakturaci v rámci B2G

Polsko činí další krok k zavedení národní digitální platformy podporující hlavní veřejné služby díky zavedení povinné elektronické fakturace pro transakce v rámci B2G.

flag
world Německo
calendar 10/03/2020

Elektronická fakturace v rámci B2G se v Německu blíží do druhé fáze

Germany has announced its schedule for mandatory B2G e-Invoicing. As April approaches, the second phase will come into action for the regional and communal levels. Tungsten is here to help – we can support your invoice delivery of the XRechung through our PEPPOL connection.

flag
world Řecko
calendar 03/03/2020

Řecko oznámilo plány v oblasti elektronické fakturace ke zredukování státní mezery v DPH

Ve snaze bojovat proti nepřímým daňovým únikům přijala řecká vláda model účtování faktur, který je podobný současnému systému v Mexiku.

flag
world Indie
calendar 21/02/2020

Další informace o indickém nařízení

Od 1. dubna 2020 budou všechny podniky s obratem od miliardy rupií povinny začít používat portál pro registraci faktur.

flag
world Filipíny
calendar 27/01/2020

Společnosti Unilever a Tungsten získaly povolení k používání CAS na Filipínách

Po několika letech spolupráce můžeme oficiálně oznámit, že na začátku ledna 2020 bylo společnostem Unilever a Tungsten uděleno povolení k používání CAS.

flag
world Indie
calendar 19/12/2019

Indický termín pro elektronickou fakturaci potvrzený na duben 2020

Bylo potvrzeno, že Indie spustí počátkem roku 2020 portál pro registraci faktur, který budou od dubna 2020 povinně využívat středně velké a velké daňové subjekty.

flag
world Itálie
calendar 28/06/2018

Itálie prodloužila dodavatelům paliva termín elektronické fakturace B2B

Italská vláda oznámila, že dodavatelé paliv musí začít posílat elektronické faktury B2B do 1. ledna 2019. Toto platí i pro další společnosti s číslem italské DPH.

flag
world Španělsko
calendar 13/06/2018

Španělsko prodloužilo mandát elektronických fakturací B2G

Španělsko oznámilo prodloužení stávajícího mandátu B2G pro subdodavatele zapojené ve veřejných zakázkách/nabídkách. Platné od 1. července 2018.

flag
world Řecko
calendar 11/05/2018

Řecko se chystá nařídit elektronickou fakturaci v rámci B2B

Nezávislá správa veřejných příjmů (Α.Α.Δ.Ε.) oznámila svůj záměr zavést od 1. ledna 2020 povinnou elektronickou fakturaci a elektronickou správu účetnictví.

flag
world Itálie
calendar 20/04/2018

EU povolila výjimku pro povinnou elektronickou fakturaci v Itálii v rámci B2B

Evropská komise povolila Itálii výjimku ze článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES, jelikož italské nařízení v rámci B2B bylo v přímém rozporu s těmito články. Italské nařízení může být nyní zavedení, aniž by porušovalo zákony EU.

flag
world Jižní Afrika
calendar 01/04/2018

Jižní Afrika mění sazbu DPH

Standardní sazba DPH se od 1. dubna zvýšila ze 14 % na 15 %.

flag
world Katar
calendar 31/01/2018

Implementace DPH v Kataru

Rada zemí pro spolupráci v Perském zálivu (Gulf Cooperation Council, GCC) v únoru 2016 oznámila, že od ledna 2018 bude v zemích Zálivu zavedena daň z přidané hodnoty (DPH).

flag
world Německo
calendar 31/01/2018

Německo nařídilo elektronickou fakturaci v rámci B2G

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci.

flag
world Spojené arabské emiráty
calendar 01/01/2018

Spojené arabské emiráty zavedly DPH

Rada zemí pro spolupráci v Perském zálivu (Gulf Cooperation Council, GCC) v únoru 2016 oznámila, že od ledna 2018 bude v zemích Zálivu zavedena daň z přidané hodnoty (DPH).

flag
world Saúdská Arábie
calendar 01/01/2018

Saúdská Arábie zavedla DPH

Rada zemí pro spolupráci v Perském zálivu (Gulf Cooperation Council, GCC) v únoru 2016 oznámila, že od ledna 2018 bude v zemích Zálivu zavedena daň z přidané hodnoty (DPH).

flag
world Švédsko
calendar 01/01/2018

Švédsko zavedlo směrnici 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
world Itálie
calendar 01/01/2018

Itálie nařídila elektronickou fakturaci v rámci B2B

Italská vláda potvrdila, že elektronická fakturace B2B vejde v platnost 1. ledna 2019 (v některých případech začne zákon platit už v červenci 2018. To se týká například dodavatelů motorových pohonných hmot nebo subdodavatelů zaměstnaných společnostmi podnikajícími ve veřejnosprávním sektoru.)

flag
world Polsko
calendar 01/01/2018

Polsko odkládá změny DPH na červenec 2018

Zásadní změny zákoníku DPH měly vejít v platnost 1. ledna 2018. Tyto změny však byly posunuty do července 2018.

flag
world Rumunsko
calendar 01/01/2018

Rumunsko zavedlo rozdělenou platbu DPH

Implementace povinného zákona o rozdělené platbě DPH vešla v platnost 1. ledna 2018. Systém byl nepovinný od 1. října 2017.

flag
world Maďarsko
calendar 01/01/2018

Maďarsko oznámilo povinnost elektronických reportů při domácím prodeji B2B

Maďarská vláda zveřejnila nejnovější návrh nařízení s podrobnostmi týkajícími se změn reportování DPH, které vejde v platnost 1. července 2018.

flag
world Mexiko
calendar 01/07/2017

Mexiko uzákonilo verzi 3.3 programu CFDi

Mexický program CFDi 3.3 byl představen 1. července 2017 a ode dneška se stal povinným. Nová verze zahrnuje změny ve struktuře, formátu data a katalozích a také následující pravidla pro ratifikaci a výpočet.

flag
world Francie
calendar 01/06/2017

Francie zavedla směrnici 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
world Norsko
calendar 01/01/2017

Norsko zavedlo směrnici 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
world Francie
calendar 01/01/2017

Francie nařídila elektronickou fakturaci v rámci B2G

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci.

flag
world Itálie
calendar 01/06/2016

Itálie zavedla směrnici 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
world Dánsko
calendar 01/01/2016

Dánsko zavedlo směrnici 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
world Španělsko
calendar 01/01/2016

Španělsko zavedlo směrnici 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
world Spojené státy
calendar 01/09/2015

Spojené státy americké nařídily elektronickou fakturaci v rámci B2G

Federální úřady Spojených států plánují implementaci elektronické fakturace zprostředkované v rámci B2G na konci fiskálního roku 2018.

flag
world Evropská unie
calendar 16/04/2014

Směrnice 55 Evropské unie o dani z přidané hodnoty

Směrnice 55 Evropské unie (EU) o dani z přidané hodnoty zavazuje všechny veřejnosprávní činitele, aby do 27. listopadu 2018 začali využívat elektronickou fakturaci, nebo měli alespoň návrh, jak tato změna proběhne.

flag
Načítání dalších novinek