Služby objednávek

Chcete získat podrobnější informace o tom, co může řešení Total AP udělat pro váš podnik?
Naplánujte si konzultaci zdarma
Služby objednávek
Kompletní sada funkcí
Dodejte procesu závazků větší hodnotu

Služby objednávek podporují váš tým pro závazky od objednávky až po fakturu – prostřednictvím digitálního doručení, potvrzení, přiřazování faktur dvěma způsoby a minimalizace výjimek.

Získejte přímý přístup k efektivitě zpracování a nasměrování těchto výhod do podnikání s menším narušením, nižším počtem zpoždění a sníženými náklady na celkový výsledek.

Služby objednávek mohou pomoci týmům pro závazky dosáhnout větší viditelnosti a kontroly nad objednávkami v rámci základní funkce služby Total AP.

Služby k objednávkám

Komplexní proces na podporu vašeho provozu

Doručení objednávek
Potvrzení objednávek 
Převod objednávky 
Objednávky odpovídající předpisům a jejich schvalování
Služby k objednávkám

Garance viditelnosti 100 % procesu závazků

Garantované a přesné doručení objednávky
Potvrzení na úrovni řádků
Nulové výjimky na fakturách
Zvýšení frekvence včasných plateb
Vykazování stavu objednávek v reálném čase
Souhrn údajů z objednávky pro zadávání zakázek a analýzu závazků
Služby k objednávkám
Jak fungují služby objednávek
Při obchodování by měl každý nákup začínat objednávkou a každá platba by měla končit fakturou.

Dává smysl, aby tyto dva dokumenty společně hladce prošly celým cyklem P2P, což urychlí cestu vaší administrativy na světovou úroveň.

Dokážeme vás zbavit zátěže doručování, která až příliš často zpomaluje zadávání zakázek a platební cykly, a řídit komplexní proces potvrzování.

Skutečná hodnota pro vás i vašeho dodavatele však přichází díky eliminaci fakturačních výjimek, což vašim týmům ušetří tisíce hodin řešení různých neshod a – což je ještě důležitější – tisíce korun v celkovém hospodářském výsledku.

SOUVISEJÍCÍ

Zdroje

Naplánujte si konzultaci zdarma

Vybudovali jsme největší síť pro obchodní transakce dodržující předpisy na světě, která pomáhá globálním podnikům na cestě k výkonu světové úrovně.

Vydejte se na cestu ještě dnes!

Obraťte se na nás