Andrew Doman

Andrew Doman je zkušený nevýkonný ředitel. Je předsedou společnosti Castle Trust a nevýkonným ředitelem společnosti Target Group. Dříve působil jako nevýkonný ředitel ve společnosti OneSavings Bank (2016-8), generální ředitel ve společnosti Premium Credit (2012-5) a od roku 2009 byl předsedou společnosti Russell Investments (2011-2), přičemž od roku 2009 je prezidentem a generálním ředitelem. Byl rovněž nevýkonným ředitelem společnosti Wesleyan Assurance Society (2008-9).

Andrew strávil 22 let ve společnosti McKinsey & Co, kde mezi jeho klienty patřila řada předních britských i evropských finančních společností. Zaměřil se na zlepšování výkonu a strategii obratu. Získal tituly v oboru lékařství a chirurgie a ekonomie a je držitelem titulu MBA.

Andrew je členem auditní komise, platové komise a nominační komise. 

Andrew Doman