Vítejte v systému elektronické fakturace pro společnost MSX International

Společnost MSX International uzavřela partnerství se společností Tungsten Network, aby společně nabídly dodavatelům jednodušší způsob odesílání faktur

Instruktážní videa

  Jak používat portál Tungsten Network


Obecné dotazy

  Kdo je Tungsten?

  Společnost Tungsten Network poskytuje společnostem na celém světě řešení elektronické fakturace, analytická řešení a řešení pracovních postupů. Podrobnější informace o našich produktech a službách najdete na našich webových stránkách.

  Zákazník mě požádal, abych faktury odesílal pomocí služby Tungsten Network. Co mám dělat?

  Aby mohli kupující i prodávající odesílat a přijímat elektronické faktury prostřednictvím služby Tungsten, musí být oba členy služby Tungsten Network.

  Mnozí vaši zákazníci již možná členy této sítě jsou. Do 24 hodin od okamžiku, kdy se ke službě Tungsten Network připojíte, můžete již faktury zákazníkům odesílat.

  Je fakturace prostřednictvím služby Tungsten podmínkou pro obchodování se společností MSX International?

  Ano. Společnost MSX International se aktivně snaží eliminovat zpracování papírových faktur, abychom tak mohli naplno využívat výhod, které elektronická fakturace přináší nám i našim dodavatelům. Zanedlouho se bude jednat o primární způsob, kterým společnost MSX International přijímá faktury doručené dodavateli.

  Jaké výhody mi používání služby Tungsten přinese?

  • Bezpečné a zaručené dodání faktury, už žádné faktury ztracené v poště
  • Zpracování faktur zabere méně času
  • Žádná další zpoždění kvůli nedostatku informací, doručení do špatné kanceláře nebo ručnímu zásahu
  • Technologie VÝMĚNY DAT V LIBOVOLNÉM FORMÁTU – není nutný žádný další software nebo hardware
  • Lepší přehlednost zpracování a lepší řízení finančních toků díky přístupu 24/7 a analýzám
  • Splnění požadavků DPH bez ohledu na to, odkud jsou faktury posílány a kde jsou přijímány
  • Snadné a ekonomické zasílání faktur – kdykoliv

  Jsou s touto službou spojeny nějaké poplatky?

  Služba Tungsten Network poskytuje dvě úrovně možností elektronické fakturace. Všechna řešení obsahují určitý počet faktur měsíčně zdarma.

  Kliknutím sem zvolíte integrované řešení

  Kliknutím sem zvolíte řešení přes webové formuláře 

  Proč poplatky nehradí společnost MSX International?

  Společnost MSX International nepokrývá dodavatelské náklady na vytváření papírových faktur, nebude proto hradit ani náklady na jejich elektronické zasílání. Elektronické řešení je však pro většinu podniků z hlediska nákladů úspornější. Kromě finanční úspory získáte také výhody okamžitého odeslání faktury, potvrzení doručení faktury a možnost sledování stavu 24/7 faktury a vykazování.

  Bude společnost MSX International hradit platby pomocí služby Tungsten?

  Služba Tungsten není platební platforma. Společnost MSX International bude nadále používat aktuální platební metodu.

  Mohu odesílat elektronické faktury prostřednictvím služby Tungsten Network?

  Pokud chcete začít využívat službu Tungsten Network, stačí se nyní jen zaregistrovat pomocí registračního klíče nebo čísla TN, které vám poskytl zákazník. Po registraci získají všichni dodavatelé využívající tuto možnost automaticky 52 bezplatných transakcí. Při prvním výročí (po uplynutí jednoho roku od registrace) vám účet opět bez poplatku navýšíme na 52 bezplatných faktur, které můžete využít během následujících 12 měsíců.

  Pokud jste se zaregistrovali v jedné z níže uvedených zemí a máte v úmyslu faktury ukládat v archivu faktur Tungsten za účelem vrácení daní, musíte informovat příslušný místní daňový úřad. Společnost Tungsten dává k dispozici standardní znění tohoto oznámení, které můžete využít. Odkaz na kopii šablony oznámení vám bude zaslán e-mailem.

  Mohu fakturační údaje odesílat přímo z účetního systému?

  Faktury můžete odesílat přímo z účetního systému v jakémkoli formátu, který si zvolíte. K tomu je třeba, abyste se stali dodavatelem integrovaných řešení společnosti Tungsten Network. Pokud to chcete udělat, obraťte se přímo na společnost Tungsten na čísle +44 (0)870 165 7420. Společnost Tungsten má také místní čísla v následujících zemích:

  Země Místní číslo
  Oblast Asie a Tichomoří +60 (3) 9207 7800
  Belgie +32 (0)24 031 011
  Dánsko +45 808 858 18
  Finsko +358 (0)800 118 871
  Francie +33 (0)1707 081 00
  Německo +49 (0)69 2222 20290
  Irsko +353 (0)1 247 7709
  Itálie

  Mexiko

  +39 02360 06340

  +52 (55) 3098 7625

  Nizozemsko +31 (0)207 121 385
  Norsko +47 800 149 34
  Portugalsko +351 (0)800 860007
  Španělsko +34 914 141 472
  Švédsko +46 (0)85 057 8418
  Švýcarsko +41 (0)44 580 1491
  Velká Británie +44 (0)870 165 7420
  Spojené státy +1 (770) 698 1420

  Pokud jsem již ze služby Tungsten obdržel oznámení o připravenosti k provádění transakcí (RTT), mohu ještě odesílat papírové faktury?

  Ne, společnost MSX International očekává, že jakmile obdržíte toto oznámení, měli byste začít všechny faktury odesílat prostřednictvím služby Tungsten a další papírové faktury by se již neměly zasílat (v případě zaslání se budou odmítat). Důvodem je zabránit možné duplikaci.

  Podporuje služba Tungsten různé jazyky?

  Týmy služby Tungsten podporují následující jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, polština, portugalština, nizozemština a italština.

  Kliknutím sem zobrazíte kontaktní informace dle země pro dodatečnou podporu elektronické fakturace služby Tungsten.

  Upozorňujeme vás, že byste se zákazníky měli i nadále obchodovat v jazyce, který používáte obyčejně.

  Jak bezpečné je zasílání faktur prostřednictvím webového formuláře?

  Přístup ke službě Tungsten, včetně webového formuláře, podmiňuje trojí ověření přihlašovacích údajů. Kromě toho je každá relace chráněna standardním 128 bitovým šifrováním SSL za využití serverových certifikátů třídy 3 společnosti Verisign. Po vytvoření se faktura uloží do zabezpečeného archivu, kde ji chrání nejmodernější bezpečnostní opatření podléhající každodennímu testování.

  To znamená, že ke stránce se mohou připojit pouze oprávnění uživatelé a jakmile k připojení dojde, veškerá komunikace je soukromá a data jsou zcela zabezpečena.

Otázky na registraci a údržbu účtu

  Je registrace na portálu Tungsten ekvivalentem připojení ke službě Tungsten?

  Ano, součástí procesu registrace je povinnost přijmout požadované stanovené standardní podmínky. Jakmile se tak stane, očekává společnost MSX International, že přestanete zasílat papírové faktury (v případě přijetí budou zamítány) a všechny faktury budete odesílat prostřednictvím služby Tungsten.

  Musím se společností Tungsten Network podepsat smlouvu?

  Ano, smluvní podmínky společnosti Tungsten Network budete muset přijmout bez ohledu na zvolené řešení.

  Musím si nainstalovat nějaký software?

  Řešení Tungsten nevyžadují za účelem odesílání faktur instalaci žádného softwaru ani hardwaru.

  Jaké jsou minimální systémové požadavky na používání služby Tungsten Network?

  Minimální požadavky na operační systém jsou následující: OS Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux nebo Mac 9.2*.

  Minimální požadavky na prohlížeč jsou následující: Verze 9 prohlížeče Internet Explorer a nejnovější verze prohlížečů Firefox, Chrome, Safari a Opera.

  Mohu odeslat dvě faktury se stejným číslem faktury?

  Ne, aby se zabránilo vzniku duplicitních faktur. Samotný systém neumožňuje zadat stejné číslo dvakrát.

  Mohu odeslat fakturu s dřívějším datem, než je dnešní datum?

  Ano, stačí zadat vhodné datum. Datum v budoucnu však není možné zadat.

  Jak mohu k faktuře připojit přílohu?

  • Protože společnost MSX International přílohy povoluje, přejděte do části „Fakturace“ a vyberte možnost „Faktury čekající na přílohy“
  • Vyhledejte příslušnou fakturu zadáním čísla faktury do pole vyhledávání nebo roztřiďte tabulku „Faktury čekající na přílohy“ podle různých nadpisů jednotlivých sloupců
  • Ve sloupci „Nahrát“ zaškrtněte povolené typy souborů
  • Kliknutím na možnost „Vybrat“ přidejte z počítače soubory, které chcete připojit
  • Přílohy vidíte ve sloupci „Počet příloh“
  • Vystavujte faktury s přílohami, abyste nás upozornili, že jsou připraveny ke zpracování, zaškrtněte políčka u příslušných faktur a klikněte na tlačítko „Uvolnit“
  • Pokud máte faktury čekající na přílohy, budete mít na připojení příloh 24 hodin, než bude faktura automaticky odeslána

  Znamená stav „Přijato“ v portálu Tungsten, že moje faktura byla společností MSX International přijata k proplacení?

  Ne, přesný stav svých odeslaných faktur byste měli zjišťovat v oddílu aktualizací Stav faktur na účtu v portálu Tungsten.

  Jaký typ aktualizace stavu faktury obdržím v portálu Tungsten při zjišťování stavu faktury ve službě Tungsten?

  • Odesláno: Vaše faktura čeká na ověření systémem Tungsten.
  • Přijato: Vaše faktura prošla ověřením systému Tungsten – oddělení účetních pohledávek společnosti MSX International fakturu dosud neobdrželo
  • Zamítnuto: Vaše faktura neprošla ověřením systému Tungsten – než zadáte žádost o podporu, zkontrolujte nejčastější chyby (např. rámec objednávky)
  • Doručeno: Vaše faktura je připravena k odeslání oddělení účetních pohledávek společnosti MSX International
  • Přijato: Vaše faktura byla zadána do systému oddělení účetních pohledávek společnosti MSX International – bude ověřena její správnost a bude zpracována
  • Odmítnuto: Vaše faktura neprošla ověřením oddělení účetních pohledávek společnosti MSX International a byla odmítnuta – informace o odmítnutí vám společnost MSX International zašle e-mailem
  • Schváleno: Vaše faktura byla odeslána
  • Zaplaceno: Vaše faktura byla proplacena
  • Výjimka: Vaši fakturu vyšetřuje společnost MSX International – můžete být kontaktováni kvůli opravě/dobropisu

  Co když systém Tungsten při vytváření faktury nepřijímá moje číslo faktury?

  Systém Tungsten si pamatuje všechna čísla faktur, které jste společnosti MSX International zaslali. Vy i společnost MSX International jste tím chráněni před odesíláním duplikátů. Proto by vaše faktura měla mít vždy jedinečné číslo, přijato bude například 1/2016 a 1/2017.

  Když na úrovni záhlaví zadám více čísel objednávek, faktury nejsou přijaty. Kam mám tedy tyto informace uvést?

  V záhlaví faktury zadávejte do pole objednávky vždy pouze jednu objednávku. Další objednávky uvádějte dále na faktuře – každou objednávku na příslušný samostatný řádek, např.:

  • Řádek 1: první objednávka, popis příslušné dodávky/služby/zboží
  • Řádek 2: druhá objednávka, popis příslušné dodávky/služby/zboží
  • Řádek 3: třetí objednávka, popis příslušné dodávky/služby/zboží

  Kdo má na starosti poskytování dodatkových přístupových údajů ke službě Tungsten pro další uživatele?

  Když se dodavatel nebo nakupující zaregistruje do portálu Tungsten, musí jmenovat správce – údaje o správci najdete kliknutím na položku „Můj účet“ a poté kliknutím na položku „Můj profil“. Informace se zobrazí ve spodní části obrazovky.

  Právě správce může přidávat nové uživatele a upravovat přístupová práva.

  Nenalezli jste odpověď?

  Další informace naleznete na stránkách služby Tungsten Network.

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.