Vítejte v systému elektronické fakturace pro společnost GlaxoSmithKline

Společnost GSK je partnerem společnosti Tungsten Network, která provozuje globální platformu pro elektronickou fakturaci

Služby objednávek společnosti GSK – výjimky

 

Z následujících účtů odběratelů společnosti GSK ve službě Tungsten Network se nebude do systému Tungsten Network odesílat 100 % objednávek

  • GlaxoSmithKline Services Unlimited – AAA249049453

 

Z následujících účtů odběratelů společnosti GSK ve službě Tungsten Network se nebudou do systému Tungsten Network odesílat ŽÁDNÉ objednávky

  • GSK Mexico – AAA534800669
  • Laboratorios Darier – AAA454185711

 

Co to pro mě znamená?

Pokud jste dodavatelem využívajícím webový formulář, budete moci převod objednávek využívat pouze u objednávek, které jsou dostupné na portálu. Jakékoli další faktury lze vystavovat jako obvykle prostřednictvím obrazovky „Vytvořit fakturu“ na portálu Tungsten.

Pokud jste dodavatelem využívajícím integrované řešení, můžete dále odesílat veškeré faktury prostřednictvím služby Tungsten Network, protože tato omezení se vás nijak nedotknou.

Společnost GSK s potěšením potvrzuje, že bude odesílat 100 % faktur od následujících subjektů.

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.