Vítejte v systému elektronické fakturace pro společnost Sanofi

Společnost Sanofi uzavřela partnerství se společností Tungsten Network, aby společně nabídly dodavatelům jednodušší způsob odesílání faktur

Postup vytváření elektronických faktur a dobropisů

Účelem této stránky je pomáhat dodavatelům s rychlým a snadným vytvářením a odesíláním faktur společnosti Sanofi, přičemž systém zároveň kontroluje, že jsou zadány všechny údaje potřebné pro rychlé zpracování a platbu.

Kliknutím sem zobrazíte seznam subjektů společnosti Sanofi, kterým můžete v současnosti fakturovat elektronicky prostřednictvím služby Tungsten Network. Doporučujeme tento odkaz pravidelně kontrolovat, jelikož stále pracujeme na rozšiřování služeb elektronické fakturace napříč Evropou.

Rychlejšímu zpracování faktur ve společnosti Sanofi můžete pomoci následujícími způsoby:

 • Ujistěte se, že jsou vaše bankovní údaje aktuální
 • Zjistěte si číslo objednávky (PO) nebo číslo tiketu a uveďte ho na faktuře
 • Na každém řádku faktury uvádějte příslušné číslo řádku z objednávky společnosti Sanofi
 • Zajistěte dokonalé spárování faktury s objednávkou pomocí služby „Konverze objednávky“
 • Zajistěte, že jednotky na faktuře odpovídají jednotkám na objednávce společnosti Sanofi (např. měrné jednotky, měna atd.)

Chcete-li zobrazit našeho detailního průvodce se všemi podrobnými informacemi o zajišťování rychlého zpracování faktury a odeslání platby, klikněte sem.

Pokud společnosti Sanofi fakturujete prostřednictvím řešení Tungsten přes webový formulář, klikněte prosím zde.

Pokud společnosti Sanofi fakturujete prostřednictvím integrovaného řešení Tungsten, klikněte sem.

ŘEŠENÍ PŘES WEBOVÝ FORMULÁŘ

Řešení fakturace Tungsten Network s webovými formuláři je nástroj, který vám umožňuje vytvářet a odesílat faktury online. Služba Tungsten garantuje doručení vašich faktur společnosti Sanofi během několika málo hodin, což nám umožňuje zkrátit dobu potřebnou pro zpracování a platbu.
Řešení fakturace Tungsten Network používající webové formuláře je doporučeno pro uživatele, kteří posílají malý počet faktur.

 • 52 bezplatné faktury každý rok
 • Odesílání faktur prostřednictvím portálu služby Tungsten
 • Aktualizace stavu faktur a e-mailová upozornění
 • Posílejte si kopie faktur a vytvářejte přizpůsobená hlášení
 • Propojení se zákazníky
 • Schopnost včasné platby

Následující krátké instruktážní video obsahuje postup vytváření faktur a dobropisů v rámci portálu služby Tungsten Network:

Často kladené dotazy

  Údaje o mé společnosti nejsou přesné. Jak je mohu aktualizovat?

  It is critical that we have the correct details of your company especially the bank details.

  Please click here to view a tutorial explaining you how to update your company details. Please click here to view how to update your bank details.

  Please keep in mind that updating minor details (e.g. Street instead of Str, st. etc.) is not required and could also cause delays in the processing of your invoice as depending on the type of change further verifications may be required on our side.

  Proč se nemohu propojit se subjektem společnosti Sanofi, kterému chci fakturovat?

  E-invoicing is in progress of being rolled out across Europe. Should the entity you want to invoice appear on the list of Sanofi entities which have switched to e-Invoicing, please contact Tungsten Support.

  If the entity you want to invoice is not part of the above list, please continue to send your invoices as you normally do. We will be happy to receive your electronic invoice once the service is rolled out to the respective entity.

  Co mám dělat v případě, že neznám číslo objednávky?

  In case you have doubts regarding the correctness of your PO number or you don’t know it, please review the PO information displayed in the section “My POs” of the portal (Please watch “Convert purchase orders into invoices” video for more details). Should this not bring enough clarity regarding the PO number to use for your invoice, please ask your contact person within Sanofi about the PO to be used before submitting the invoice.

  Je možné k fakturám přidávat přílohy?

  Ano, k fakturám můžete v elektronickém formátu přidávat stejné přílohy, které jste dříve odesílali spolu s fakturami. Podporovány jsou následující formáty: MSG, XLS, XLSX, PDF, RTF, TIF, TXT, DOC a DOCX. Dbejte na to, aby velikost souboru přílohy nepřesahovala 5 MB. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím podporu služby Tungsten.

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ

Integrované řešení Tungsten Network usnadňuje a zjednodušuje automatizaci fakturace. Společnosti, které mají velké množství faktur si volí integrované řešení, aby zvýšili efektivitu, omezili množství papíru a ušetřili čas. Integrované řešení fakturace Tungsten Network je doporučeno pro uživatele, kteří posílají velký počet faktur.

 • Odesílání přímo z vašeho účetního systému
 • Aktualizace stavu faktur a e-mailová upozornění
 • Posílejte si kopie faktur a vytvářejte přizpůsobená hlášení
 • Propojení se zákazníky
 • Schopnost včasné platby

Často kladené dotazy

  Musí údaje na faktuře odpovídat údajům na objednávce společnosti Sanofi?

  Ano, důrazně doporučujeme použít na faktuře stejné údaje (např. strukturu řádků, měrné jednotky, měnu, jednotkové ceny atd.) jako na naší objednávce. Pokud se bude některý z těchto údajů na faktuře lišit od objednávky, může být potřeba manuální zpracování/ověření/schválení faktury, což může zapříčinit zpoždění platby.

  Je nutné specifikovat v datových souborech faktur, zda se týkají dodávky zboží nebo služeb?

  Ano, dodavatelé používající integrované řešení mohou přílohy faktur odesílat hromadně bez nutnosti odesílat jednotlivé faktury prostřednictvím portálu služby Tungsten. Pokud potřebujete další pomoc s touto funkcí, kontaktujte podporu služby Tungsten.

  Mohu nahrávat přílohy hromadně nebo je musím odesílat jednotlivě prostřednictvím portálu?

  Ano, dodavatelé používající integrované řešení mohou přílohy faktur odesílat hromadně bez nutnosti odesílat jednotlivé faktury prostřednictvím portálu služby Tungsten. Pokud v tomto ohledu potřebujete další pomoc, kontaktujte podporu služby Tungsten.

  Co mám dělat v případě, že ze služby Tungsten obdržím chybové hlášení?

  Chybová zpráva uvedená v e-mailovém upozornění a/nebo na portálu služby Tungsten by měla popisovat problém a postup pro nápravu vzniklé situace (v případě potřeby). Je důležité se ujistit, že údaje na faktuře splňují požadavky uvedené v Průvodce elektronickou fakturací pro dodavatele skupiny Sanofi . Pokud jsou údaje v pořádku, kontaktujte podporu služby Tungsten.

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.