Vítejte v systému elektronické fakturace pro společnost Nestlé

Společnost Nestlé uzavřela partnerství se společností Tungsten Network, aby společně nabídly dodavatelům jednodušší způsob odesílání faktur

Sledování faktury až do proplacení!

Služba kontroly stavu faktur je bezplatná samoobslužná služba online dostupná na portálu Tungsten Network, která vám poskytne nejnovější informace o zpracování a stavu platby faktur, které jste odeslali společnosti Nestlé. Pomocí stávajícího účtu na portálu Tungsten můžete provádět následující akce:
  • Kontrolovat, že faktura byla úspěšně doručena a přijata
  • Kontrolovat, zda došlo u faktury k nějakým problémům. Pokud fakturu společnost Nestlé odmítla, řekneme vám, co je špatně, aby mohlo dojít k rychlé nápravě
  • Kontrolovat datum splatnosti schválených faktur
  • Kontrolovat referenční číslo platby proplacených faktur

Společnost Nestlé aktualizuje informace o stavu faktury několikrát za den. Služba kontroly stavu faktur využívá k dokumentaci stavu zpracování a platby vašich faktur odeslaných společnosti Nestlé standardní sadu statusů:

  • Přijato: společnost Nestlé obdržela vaši fakturu a zahájila kontrolní proces schválení.
  • Schváleno: společnost Nestlé schválila proplacení vaší faktury. Platba bude převedena do banky k uvedenému datu splatnosti.
  • Pozdrženo: vaše faktura čeká na dokončení standardního úkolu během schvalovacího procesu.
  • Výjimka: Vaše faktura vyžaduje další schválení v rámci společnosti Nestlé.
  • Zaplaceno: Nestlé fakturu zaplatil nebo ji označil k proplacení.
  • Zamítnuto: společnost Nestlé vaši fakturu zamítla.

 

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.